Telia förbi Vodafone i kundnöjdhet

Vodafone har tidigare varit ohotade när det gäller kundernas nöjdhet, men nu har Telia tagit tätpositionen bland företagskunderna, visar Svenskt Kvalitetsindex år 2003.

Svenskt kvalitetsindex har som uppgift att mäta hur kunder bedömer varor och tjänster i Sverige och resultaten från telekombranschen baseras på intervjuer med drygt 4 000 individer och företag. Enligt undersökningen har Telia stärkt sin position de senaste året medan Vodafone ligger kvar på ungefär samma nivå bland privatkunderna, men minskar bland företagen. Comviq (Tele2) sjunker särskilt i företagsgruppen.

Förbättring för Telia

Telia uppvisar en mindre förbättring i kundnöjdhet, men sett över en längre period är Telias relativa förbättring av kundnöjdheten tydlig och lojaliteten har ökat markant.

Nya operatörer som erbjuder mobiltelefoni har ännu inte lyckats skaffa sig någon större marknadsandel, men nöjdheten bland deras kunder ligger på samma nivå som hos de större företagen, det vill säga mellan 60 och 70 procent.

Privatkunder som har en annan operatör än Telia som förval i det fasta nätet är fortsatt mer nöjda än Teliakunderna. Skillnaden kan förklaras med att konkurrerande bolag erbjuder mer prisvärda tjänster än Telia.

Nya tjänster

Överlag visar kunderna ett svalt intresse för att vilja betala för de nya funktioner som börjat erbjudas i mobiltelefonen och endast en liten del tror att de kommer att utnyttja fler tjänster under det kommande halvåret än vad de gör nu.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.