Telia har mest nöjda kunder

Teliasoneras kunder är mest nöjda med sin mobiloperatör, både på privat- och företagssidan. Tele2 kommer också starkt och uppvisar den största förbättringen jämfört med förra årets mätning. Mobilkunder som utnyttjar 3g ger dock sina operatörer mycket låga betyg.

Det visar resultaten från den årliga betygssättning av kundnöjdheten inom telekom som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, låtit göra. 3 600 personer och företag har tillfrågats om sin telekomanvänding.

Enligt studien har ungefär sex procent av mobilkunderna nu gått över till att i första hand utnyttja 3g. Men de är inte nöjda. Teleföretagen som erbjuder 3g får mycket låga betyg på såväl nöjdhet som övriga studerade aspekter. Särskilt svaga betyg får de bolag som under senare tid helt satsat på 3g.

Vodafone tappar

På mobilsidan är Telias kunder mest nöjda med sin operatör. Vodafone, som tidigare varit ohotade när det gäller kundernas nöjdhet har de senaste åren tappat och ligger nu i samma nivå som Telia på företagssidan.

Även bland privatkunder har Vodafone tappat. Samtidigt får Tele2 bättre betyg i år och ligger nu på samma nivå som Vodafone när det gäller kundnöjdhet på privatsidan.

I det fasta nätet har Telia stärkt positionen bland privatkunder. Nöjdheten har ökat med två enheter jämfört med förra året. För första gången efter liberaliseringen ligger därmed Telia på samma nivå i kundnöjdhet som de konkurrerande företagen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.