Telia och Tele2 får fler nöjda kunder

Mobiltelekunderna blir allt mer nöjda med Telia och Tele2 och Vodafones försprång när det gäller kundnöjdhet minskar. Det visar resultatet från undersökningen Svenskt kvalitetsindex. Den totala kundnöjdheten för mobiltelefoni ökar både på företagssidan och för privatmarknaden. Svenskt kvalitetsindex har gjort mätningar för mobiltelefoni sedan 1996 och visar sedan dess i princip en stigande kurva för kundnöjdhet för mobiltelefonin. Tidigare har Vodafone legat ohotat i toppen, men nu har Telia och Tele2 närmas sig väsentligt, dels därför att kunderna blivit mer nöjda med dem, dels därför att Vodafone tappat något i kundnöjdhet. Nu är skillnaden mellan de tre stora operatörerna relativt liten. En intressant iakttagelse är att kundnöjdheten bland de mindre virtuella mobiloperatörerna, som mätts för första gången, är större än hos de tre stora. Den tydligaste förändringen överlag är att betalkortskunder blivit mer nöjda än tidigare.

Många klagar

Undersökningen visar också att många kunder fortfarande klagar på sina operatörer och andelen är högst hos Telia med 15 procent. Lägst är det för Vodafone med 9 procent klagomål.

På företagssidan är kunderna något mer nöjda med sina mobiloperatörer än förra året, då en stark förbättring skedde.

Svenskt kvalitetsindex har också mätt fast telefoni sedan 1989 och här konstateras att Telia behåller den förbättring i kundnöjdhet som man uppnådde förra året. Konkurrenterna som studeras för andra året i rad uppvisar ingen större skillnad i kundnöjdhet, men däremot bättre prisnivåer. Telia uppvisar också en allmänt god teknisk kvalitet, medan servicefaktorn utgör andra bolags styrkefaktor.

Svenskt kvalitetsindex drivs av Institutet för kvalitetsutveckling, Statistiska centralbyrån, Handelshögskolan i Stockholm samt Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste