Tid är viktigare än pengar för svenskar på jobbet

Rekrytering Tiden är viktigast för talang på jobbjakt. Flextid slår till och med höjd lön, visar Roi Rekryterings Yougov-undersökning.

Tid är viktigare än pengar för svenskar på jobbet
Flextid och lön väger tungt för svenska talanger. Foto: Roi Rekrytering

Friskvård, bonus och gratis pendelkort är alltid trevligt. Men det som väcker intresset hos arbetssökande är framför allt flextid och högre lön. Roi Rekrytering har låtit Yougov fråga drygt 500 chefer och rekryterare vad som anses viktigt bland kandidaterna under rekryteringsprocessen.

Det visar sig att flexibel arbetstid är det absolut viktigaste kriteriet och till med uppfattas som attraktivare än hög lön för de sökande. Men möjligheten till distansarbete och vidareutbildning smäller också högt för många.

– Vi kan se tydliga spår efter pandemin som förändrat hur vi jobbar och vad som anses viktigt hos kandidater. För många har möjligheten till flexibel arbetstid och distansarbete blivit en vana och något som arbetsgivare behöver erbjuda för att attrahera och behålla personal, avslutar Jenny Sandén, marknadschef på Roi, i en kommentar.

Här är alla siffrorna från Rekryteringsrapporten:

 • Flexibel arbetstid 47%
 • Högre lön 42%
 • Vidareutbildning 32%
 • Distansarbete 29%
 • Balans i arbetslivet/Work-life-balance 28%
 • Friskvårdsbidrag 26%
 • Bonus 23%
 • Teambuilding 10%
 • Gemensamma aktiviteter 9%
 • Företagsresor/konferens 9%
 • Optioner 9%
 • Gratis pendelkort 9%
 • Företagsmåltider 8%
 • Tillgängligt vilorum 6%
 • Möjlighet till förskola 6%
 • Annat 4%
 • Vet ej 11%

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.