Tid för reflektion ger bredare perspektiv

Blogg Kanske är 2020 det år då vi kan inta ett högre perspektiv på kvalitetsarbetet och nå nya höjder. Istället för att grotta ner oss allt för mycket i formalia kan vi försöka se verksamheten ur ett mer holistiskt perspektiv. Med då krävs tid för reflektion.

Tid för reflektion ger bredare perspektiv
Tina Bohlin, projektledare, Sis.

I juni 2019 skrev jag en blogg om SIS nya dokument för att hjälpa ledningsgrupper att arbeta mer strukturerarat och effektivt, SIS-WA 3 Processen för effektivt ledningsgruppsarbete. Vilken respons! Intresset har varit extremt stort och jag har mottagit 160 mejl från stora och små företag, kommuner och regioner, myndigheter och ideella organisationer som alla önskat ta del av den nya vägledningen.

Ja, det känns verkligen som att det finns ett stort behov av att förbättra ledningsgruppsarbetet. Dokumentet är ingen ”riktig” svensk standard, utan ett sidospår där man bjudit in en grupp professionella med stor erfarenhet och arbetat fram ett dokument snabbare. Men eftersom intresset varit så stort funderar vi/SIS nu på att dra igång ett ”riktigt” standardarbete där vi bjuder in alla intresserade organisationer. Du/ni kanske vill delta?

Det är mycket annat i verksamheten som ledningen också måste ha kontroll över för att organisationen ska bli riktigt framgångsrik. Ledarskapet är en av de strategiskt viktigaste framgångsfaktorerna för en organisation och en studie på Chalmers visade för några år sedan att ledarskap tillsammans med medarbetarnas engagemang och utveckling var de mest resultatdrivande faktorerna*.

Kvalitetskultur i ropet

Men hur får man engagerade medarbetare? Tittar man i den uppdaterade standarden ISO 10018 som under våren kommer att publiceras med en ny titel (”Guidelines for people engagement”) berörs allt ifrån vision, affärsstrategi och kvalitetskultur som nycklar till engagerade medarbetare. Just ”kvalitetskultur” verkar vara riktigt i ropet nu, både nationellt och internationellt, och arbetet med en ny internationell standard har precis påbörjats; ISO 10010 ”Guidance to evaluate and improve quality culture to drive sustained success”. I detta arbete kommer man bl.a. definiera begreppet kvalitetskultur (innehåller det fler parametrar än medarbetarnas engagemang, värderingar och associerade beteenden?).

Det finns många organisationer som behöver fokusera mer på kvalitetskulturen och min önskan för 2020 är att alla ledare (och medarbetare) intar ett ”högre perspektiv” på kvalitetsarbetet. Istället för att grotta ner sig allt för mycket i formalia, kontroller och utformning av nya dokument försöka se verksamheten ur ett mer holistiskt perspektiv. Hur fungerar verksamheten på det stora hela? Har vi riktigt nöjda kunder/elever/patienter etc.? Mår våra medarbetare bra och stödjs dem på bästa sätt? Har vi koll på vår omvärld? Konkurrenterna kan ju kopiera era produkter och tjänster, men aldrig era medarbetare eller er företagskultur.

För detta mer holistiska tankesätt krävs reflektion – någonting som oftast fungerar bäst när man har lite tid över och inte ständigt behöver checka av ”att-göra-listan”. Så mitt hopp inför 2020 är också att alla ledare och medarbetare (inkl. jag själv) ska få mer tid för reflektion.

Tina Bohlin, Projektledare, Svenska Institutet för standarder, Sis

* Chalmers har tittat på hur organisationer presterar inom olika kriterier i SIQ:s modell och vilka arbetssätt som driver resultat, Raharjo & Eriksson (2016)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.