Tiden räcker inte till

Åtta av tio chefer får inte tiden att räcka till privat. Men även på jobbet är tiden kapp. Värst är det för kvinnliga chefer, visar en ny undersökning.

Endast var femte chef uppger att de hinner med det de vill på fritiden. Och på jobbet känner endast var tredje chef att de hinner med det de vill på en normal vecka. Kvinnor känner större otillräcklighet både på fritid och jobb.

Och tidspressen blir allt påtagligare. 61 procent av de svarande anser också att det är en större utmaning att få tiden att räcka till idag jämfört med för fem år sedan.

– Arbetsgivare och politiker måste på allvar börja göra någonting åt denna situation. Om vi på våra arbetsplatser har betydligt högre krav på oss än vad vi hinner med, är risken uppenbar att följden, förutom ohälsa och stress, även blir slarv, misstag, sämre kvalitet och bristande säkerhet. Inte minst inom områden som skola, sjukvård, omsorg, energiförsörjning och transporter riskerar konsekvenserna att bli mycket negativa, kommenterar Thomas Nyberg, vice vd och undersökningsansvarig på Insightlab.

Undersökningen genomfördes bland 2 431 svenska chefer av Insightlab.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.