Tillgängliga ledare viktig faktor för lönsamma företag

Ledarskap Ledarskapet har stor betydelse för att små- och medelstora företag ska lyckas växa och bli lönsamma. Samtidigt visar forskning att friska, engagerade chefer ofta innebär att medarbetarna också mår bra. Det här området undersöker nu forskare vid Högskolan i Gävle.

Tillgängliga ledare viktig faktor för lönsamma företag
Trots att chefer jobbar många timmar i veckan ger jobbet dem energi, visar forskning.

Elena Ahmadi, doktorand i arbetshälsovetenskap forskar om ledarskap, arbetsmiljö och hälsa med fokus på de företag i regionen som nominerats till utmärkelsen framgångsrika företag i Gästrikland inom ramen för projektet FramFör. Det handlar om företag som rankats högst enligt ekonomiska kriterier för tillväxt och lönsamhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I en första studie har hon tittat närmare på dessa företag och då riktat in sig på hur cheferna arbetar. Till exempel har hon tittat på hur stor total arbetstid cheferna har per vecka samt hur mycket tid de är ute i verksamheterna och träffar sina medarbetare ”på golvet”.

– Chefer arbetar ofta många timmar, vilket kan få konsekvenser för deras hälsa, både psykiskt och för balansen mellan arbete och privatliv. Det kan också få konsekvenser för deras företag. När det gäller företagen som jag tittat på tillbringar cheferna en stor andel tid ute i verksamheterna och träffar sina medarbetare, säger Elena Ahmadi.

Stabil under längre period

I sin andra studie har hon intervjuat chefer och medarbetare i de företag som återkommit på listan över Gästriklands mest framgångsrika företag i flera år. De företagen visar en stabil tillväxt med bibehållen lönsamhet under längre period.

Hon håller nu på att analysera materialet och resultaten tyder bland annat på att de mest framgångsrika små företagen lyckas växa, behålla sin lönsamhet och samtidigt har medarbetare och chefer som mår bra.

– De här företagen har chefer som är tillgängliga och har kontinuerlig dialog med sina medarbetare. De hjälper till att lösa problem när de uppstår och fattar snabba beslut. Det skapar en närmare relation mellan chefer och medarbetare och ger en känsla av trygghet till medarbetarna som då känner sig sedda och hörda. Cheferna ger också mer ansvar till sina medarbetare och möjlighet att vara delaktiga. Det här lyfter medarbetarna fram som en av de viktigaste faktorerna för deras välmående på arbetet, berättar Elena Ahmadi.

Ger energi

Även om dessa chefer har en arbetstid på mer än 40 timmar i veckan upplever de inte att det belastar dem.

– De upplever snarare att jobbet ger dem energi och har en positiv inverkan på dem. Samtidigt berättar de flesta intervjuade chefer att det funnits perioder i början, när företaget var litet, då de jobbat nästan 200 procent och mått dåligt. Så tiden i början, när företaget fortfarande är litet och börjar växa, kan innebära en risk för hälsan för småföretagare och det behöver vi titta närmare på, säger Elena Ahmadi.

FramFör är ett samverkansprojekt som i år firar 20 år. I projektet ingår förutom Högskolan i Gävle bland annat kommunerna i Gästrikland, länsstyrelsen och olika näringslivsorganisationer. I projektet involveras också studenter från Högskolans ekonomprogram.

– Jag är jätteglad att vi har det här projektet. Det är unikt och det är en fantastisk möjlighet för våra studenter att få en koppling till olika företag. Vi kraftsamlar nu också för att stärka forskningsdelen kring dessa företag på ett mer systematiskt sätt, avslutar Elena Ahmadi.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.