Tillit istället för minutstyrning ska höja hemtjänstens kvalitet

Förbättringsarbete Allt fler kommuner, landsting och myndigheter vill tillämpa mer tillit i styrningen av välfärdstjänster. I Karlstad kommun har ett nytt system börjat implementeras i den kommunala hemtjänsten, för att höja kvaliteten på både tjänsten och arbetsmiljön.

Tillit istället för minutstyrning ska höja hemtjänstens kvalitet
Foto: StockAdobe

– Vi ska bort ifrån detaljstyrning för att få mer självständiga kunder och mindre stressade anställda, säger Marita Taserud, verksamhetschef för Karlstads kommunala hemtjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Projektet startade i september i fjol och de piloter som hittills har gjorts i Karlstad kommun har gett positiva resultat. Enligt Marita Taserud känner de anställda sig inte längre styrda av ett tidspressat schema, utan kan fokusera på kundens behov.

Större delaktighet

Bakgrunden till förändringen handlar bland annat om att de beslut som fattas av en biståndshandläggare när en ny brukare ska beviljas hemtjänst ofta består av knapphändiga beskrivningar av behoven. Det kan stå att brukaren behöver hjälp med städ, måltid eller hygien. Utifrån de uppgifterna har en gruppledare tidigare planerat insatserna, men nu blir istället de vårdbiträden som utför arbetet huvudansvariga för planeringen – ihop med kunden. Medarbetaren bedömer behoven i detalj och återkopplar till biståndshandläggaren. Syftet är att ge medarbetarna och kunden större möjligheter att påverka omsorgen.

Kvalitetstid frigörs

I Karlstad separeras nu också omvårdnadsinsatser från städning. Den 1 april bildas en ny serviceenhet, som på sikt kan komma att hantera ledsagning och stöd till anhöriga.

– Den tid som frigörs när omvårdnadspersonalen inte längre sköter städning blir kvalitetstid som kan användas till att planera och höja kvaliteten på arbetet, säger Marita Taserud.

Den tidigare minutstyrningen bygger på tidpunkter som loggas i systemet när personalen besöker brukare. De exakta klockslagen för olika insatser ska på sikt försvinna helt ur systemet.

– Vi håller på att arbeta med detta just nu, så det är svårt att säga exakt när det sker. Men jag tror att det här är helt rätt väg att gå, säger Marita Taserud.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.