Tillit och nyfikenhet bakom svenska framgångar

Internationellt Intresset för svenskt ledarskap är stort. I höst startar SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm en utbildning både för svenska ledare som ska jobba utomlands och utländska ledare i Sverige.

Tillit och nyfikenhet bakom svenska framgångar

Anders Richtnér, vd för SSE Executive Education och docent vid Handelshögskolan i Stockholm, på vilket sätt märker ni att det finns ett intresse för svenskt ledarskap?

– Dels är det den generella trenden att ett antal svenska bolag växer och blir globala. Från Tetra pak och Alfa Laval, till H&M och Ikea och nu Spotify och Klarna. Det finns en nyfikenhet på vad det är som gör att företag från ett litet land i norr klarar det.

– Sverige hamnar också högt på innovation och entreprenörskap i globala undersökningar. Det finns ett intresse för vad andra kan lära av oss och det vill vi möte med vår nya utbildning Executive Management Program International Edition.

Så vad är det som gör att svenska företag lyckas?

– Det ena är den grundläggande tilliten. Givet att organisationer som är stora måste kunna delegera och få ut ledarskapet långt ut i organisationen behövs det tillit, speciellt när företaget växer snabbt. Om beslut måste fattas högt upp i organisationen går det för långsamt att förändra. Genom tillit och att ansvaret ligger långt ut kan man komma längre.

– Det finns också en aspekt av nyfikenhet och att våga prova nytt i Sverige. Det styrs också av att man har ansvar att kunna agera. Det handlar inte bara om det affärsmässiga utan om ledarskap, affärer och det finansiella. Det måste vara hållbart i alla dimensioner, inte bara siffrorna.

Många säger att medarbetare utomlands inte förstår någonting när en svensk chef kommer dit och leder som i Sverige. Hur hanterar man det?

– Det är jätteviktigt att vara tydlig med vart vi ska och varför det är viktigt. Och sedan, hur ska vi nå dit? Det kommer tillbaka till ledarskapet. Vad behöver den här organisationen och det här teamet för ledarskap? Hur ser affären ut? Vad behöver jag styra? Om jag ger stor tillit och inget händer, försök förstå var det brister. Det är en styrka med svenskt ledarskap. Vi är duktiga på att anpassa oss och ta en ny väg, att vara flexibla.

Vad tycker du att svenska ledare ska tänka på när de leder utomlands?

– Försök förstå, vilka förväntningar har jag på mig, ovanifrån, från dem jag jobbar med och från medarbetarna i organisationen? Ta reda på hur bråttom det är att komma igång. Genom att ta sig tid i början köper man sig tid långsiktigt. Lita på att det kommer att gå bra men att det får ta tid.

Ni vänder er ju också till utländska företag i Sverige. Hur är möjligheterna att införa ett svenskt ledarskap där?

– Ett antal bolag kommer in och verkar i Sverige och Norden, men får det inte att fungera och förstår inte varför. Det kan vara att det tar mer tid att förankra än de är vana vid. Då behöver de förstå och se styrkan i hur det fungerar här. Varför det inte fungerar att stenhårt driva på KPI:er.

– Det kan bli fantastiska diskussioner på våra utbildningar när deltagare från Afrika, Asien och Mellanöstern träffar svenska ledare och de får förklara. Den mixen är läcker. Det är också tanken med att utbildningen är internationell och svensk.

Vad är fördelarna med att utländska företag i Sverige anammar ett svenskt ledarskap?

– Man ska vara ödmjuk inför att oavsett ursprungsland så har varje bolag sin särart. De har varit duktiga på någonting och det ska man inte per automatik ändra. Vi vill få fram flera perspektiv, att företagen blir mer pluralistiska och gör bättre val för kunderna och medarbetarna. Man ska driva organisationen framåt, inte per se göra det med svenskt ledarskap. I någon mening är det ett svenskt perspektiv att vara flexibel. Vi är en liten nation, reser mycket och får många intryck. Vi plockar hem idéer och sätter ihop något nytt.

Läs mer om utbildningen i artikeln Svenskt ledarskap vinner mark internationellt

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste