Tillitsbaserad styrning kritiseras av forskare

Forskning Så kallad tillitsbaserad styrning har trendat i många kommuner och regioner de senaste åren. Nu lyfter forskare riskerna med det populära styrsättet, som de menar kan leda till en direkt kvalitetsförsämring.

Tillitsbaserad styrning kritiseras av forskare
Tillit behöver skapas, utvecklas och förtjänas – inte paketeras, beordras och ges i uppdrag, skriver forskare in en ny SNS-rapport. Foto: StockAdobe

Det är i en ny SNS-rapport som sex stycken forskare inom arbetsvetenskap, företagsekonomi och HR riktar skarp kritik mot det mycket omtalade begreppet tillitsbaserad styrning. Styrningsmodellen handlar i enkelhet om att en ledning ska lita mer på medarbetarnas förmåga och att samarbete ska gå före individuella prestationer. Begreppet kan ses som en motreaktion mot en styrform som har lett till ökad detaljstyrning och stora mängder mål.

Beskrivs som en utopi

Tanken är enligt forskarna god; en fullt utvecklad tillitskultur ökar medarbetarnas delaktighet och motivation – och skapar ett gott klimat för nya synpunkter och idéer. Men i verkligheten riskerar styrsättet att skapa oreda, åtminstone om man inte först säkerställer den lagstiftade styrningen och kontrollen som offentlig verksamhet utgår ifrån. Struktur, mål, resultatfokus och uppföljning måste säkerställas innan man börjar arbeta utifrån en tillitsbaserad modell. I rapporten ifrågasätter de om tillit är en lämplig eller ens möjlig utgångspunkt för styrning och ledning, så som samhället ser ut idag.

Forskarna menar att den ständiga betoningen av tillit – tillsammans med måldokument och värdegrunder – ofta bara blir vackra ord som betyder väldigt lite för de som arbetar inom välfärden.

Nytt förslag på styrning

I rapporten för de istället fram ett alternativ där tillit kan ses som en grundbult för verksamhetsnära utvecklingsarbete, och som ett resultat av en tillförlitlig styrning och organisering. ”Detta alternativ bygger på omfattande studier om organisering och styrning av offentligt finansierad välfärd, chefsarbete, medarbetarskap och arbetsmiljö – forskning som vi och andra forskare har bedrivit under decennier”, skriver de.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.