Tillsammans blir man bättre

Många företag har börjat samarbeta intensivare med sina underleverantörer. Allt för att förbättra kvaliteten på produkter och tjänster och förbättra sin konkurrenskraft.

Traditionellt har leverantörer ofta spelats ut mot varandra för att komma ner till så lågt pris som möjligt. Upphandling av produkter, komponenter eller tjänster präglades många gånger av kortsiktighet och samarbete mellan köpare och underleverantörer var inte alls vanligt.

men genom en trend av outsoursing, processtänkande och mer just-in-time-flöden har förutsättningarna för förhållandet mellan köpare och underleverantörer förändrats.

– Man köper in mer och mer strategiskt viktiga delar än tidigare och då blir företagen känsligare för fel från leverantörerna, förklarar Jörgen Gustavsson konsult på Sandholms Associates.

Intresset för att kvalitetssäkra inköpen har ökat och kraven på underleverantörerna har blivit hårdare.

– Formella krav som exempelvis certifiering blev vanligt, men många visste nog inte vad det innebar och därför blev förbättringsresultaten också väldigt små, säger Jörgen Gustavsson.

Sandholms Associates är ett av de konsultföretag som arbetar med utbildning i leverantörssamverkan.

– Många köpare söker nu nya vägar för att öka samarbetet med underleverantörerna, berättar Jörgen Gustavsson.

En väg är genom utbildningar tillsammans med viktiga underleverantörer.

– Det handlar om att köpare och leverantörer samlas kring frågan hur de tillsammans ska kunna förbättra resultatet till slutkunden. Köparnas egna chefer och kvalitetsansvariga söker tillsammans med leverantörerna säljare och kvalitetsansvariga nya metoder, bättre användning av metoder som redan används och en bättre samordning av till exempel mätning och kontroll, förklarar Jörgen Gustavsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.