Tillväxtverket: Fler företag vill växa

Näringslivet Trots ekonomisk osäkerhet, hög inflation och avmattning i ekonomin ökar andelen företag som vill växa. Samtidigt har fler svårt att hitta rätt kompetens. Det visar undersökning som Tillväxtverket gjort.

Tillväxtverket: Fler företag vill växa
Foto: Adobe Stock

I 20 år har Tillväxtverket genomfört undersökningen ”Företagens villkor och verklighet”. I år har enkäten besvarats av drygt 6 600 små och medelstora företag.

Resultatet visar ett trendbrott jämfört med utvecklingen de senaste åren – att fler företag vill växa. Tre av fyra företag vill växa trots ökad osäkerhet, hög inflation och en ekonomisk inbromsning.

– Den höga tillväxtviljan visar på en stark framtidstro och motståndskraft hos de små och medelstora företagen. Extra utmärkande är den höga tillväxtviljan i norra Sverige där den gröna omställningen pågår för fullt, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör vid Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

Kompetensbristen största hindret

Företagen uppger kompetensutveckling som den viktigaste åtgärden för tillväxt, samtidigt som kompetensbrist upplevs som det främsta hindret för att växa. Utmaningen att hitta rätt tillgång på arbetskraft och kompetens växer ju större företagen är.

Enligt undersökningen har fyra av fem företag försökt anställa personal de senaste tre åren.

– Det är positivt att företagen vill anställa och växa, men oroande att företagen upplever så stora problem med att hitta rätt kompetens att det påverkar deras möjlighet att växa, säger Elisabeth Backteman i ett pressmeddelande.

Läs undersökningen här.

Om

Företagens villkor och verklighet 2023

  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023 och består av ett 30-tal frågor.
  • Cirka 22 000 små och medelstora företag kontaktades, varav drygt 6 600 svarade.
  • Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län. Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste