Tillväxtverket satsar ännu mer på kvinnor

Social hållbarhet Regeringen har gett Tillväxtverket ytterligare ett uppdrag att förbättra förutsättningarna för kvinnors entreprenörskap, ägande, och företagande i Sverige. Syftet är bland annat att stärka Sveriges konkurrenskraft globalt.

Tillväxtverket satsar ännu mer på kvinnor
Foto: Stockadobe

Med en kraftigt ökad variation av företagare och företag kan Sveriges konkurrenskraft stärkas globalt, det menar regeringen som nu har gett Tillväxtverket ytterligare uppdrag för att stärka kvinnligt företagande.

Det nya uppdraget bygger vidare på de kunskapsunderlag och slutsatser som Tillväxtverket samlade under det tidigare uppdraget Kvinnors företagande. Då undersökte myndigheten vad som har gjorts de senaste 17 åren för att främja kvinnors företagande. Det nya uppdraget har ett mer operativt fokus med flera riktade insatser.

– Vi är glada och stolta över att återigen få förtroendet att driva insatser för kvinnors företagande genom ytterligare ett regeringsuppdrag. Särskilt glädjande är att det nya uppdraget ger förutsättningar för långsiktiga policyåtgärder som sträcker sig över flera politikområden, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör Tillväxtverket, i ett pressmeddelande.

I det nya uppdraget ska Tillväxtverket från 2024 – 2026:

  • Genomföra insatser som främjar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser för att underlätta och förbättra förutsättningarna för små företag att delta i offentliga upphandlingar.
  • Genomföra insatser som stimulerar unga kvinnors entreprenörskap.
  • Utveckla metoder för att ta fram statistik med fokus på kvinnors ägande.
  • Genomföra kunskapshöjande insatser gällande finansieringsmöjligheter.
  • Arrangera evenemang i anslutning till internationella kvinnodagen 2025 och 2026 med syfte att uppmärksamma kvinnors entreprenörskap.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.