Tio branscher där cyberhot skapar oro

Informationssäkerhet Många företag och organisationer är oroliga för att bli utsatta för cyberbrott. Störst är oron inom försäkringsbranschen där nio av tio bolag tror att cyberbrotten hotar tillväxten i den egna verksamheten. Det visar PwCs globala undersökning CEO Survey som listat de tio branscher där oron är som störst.

Tio branscher där cyberhot skapar oro

Cyberattackerna har på senare tid ökat i omfattning och i många företag och organisationer finns en oro för att drabbas. Att försäkringsbranschen hamnar högst upp på ”oroslistan” har förklarliga skäl, menar Jakob Bundgaard, som är ansvarig för Cyber Security inom PwC Sverige:

– Det här är bolag som är verksamma i en bransch med stora finansiella värden, vilket naturligtvis ökar utsattheten för cyberbrott.

Undersökningen visar att 93 procent av de medverkande bolagen inom försäkringsbranschen till och med oroas över att cyberbrotten kan hota tillväxten i den egna verksamheten. På andra plats hamnar bank- och finansbranschen där motsvarande siffra är 89 procent. Därefter följer kommunikation med 85 procent som ser cyberbrott som ett tillväxthot.

– Gemensamt för alla branscher är vikten av att lyfta cybersäkerhetsfrågorna till ledningsgrupper och styrelser. Viktigt är även att bredda kompetensen i organisationen och skapa förberedelse för kommande förändringar inom lagstiftningen, säger Jakob Bundgaard.

Statistiken kommer från CEO Survey 2018 som är en global årlig undersökning. 1 293 vd:ar i 85 länder har medverkat, varav 100 respondenter från försäkringsbranschen.

De tio branscher där cyberhot skapar störst oro.

1. Försäkring 93

2. Bank och finans 89

3. Kommunikation 85

4. Teknologi 83

5. Underhållning och media 83

6. Energi 82

7. Statlig och offentlig sektor 82

8. Transport och logistik 82

9. Anläggning och konstruktion 76

10.Hälso- och sjukvård 76

Siffran anger andel oroade i procent. Källa: PwC:s CEO Survey.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.