Tio nya trendspaningar ska höja kvaliteten i svenska kommuner och regioner

Förbättringsarbete Kommuner och regioner behöver få en större omvärldsanalys för att förstå vad som påverkar verksamheterna, därför har SKR tagit fram guiden ”Vägval för framtiden” som ska hjälpa aktörerna att navigera rätt.

Tio nya trendspaningar ska höja kvaliteten i svenska kommuner och regioner
Navigering genom nya kriser kräver förnyad omvärldsanalys. Foto: Adobestock

– Ju osäkrare omvärlden är desto större blir behovet att titta längre fram, sätta upp långsiktiga mål, och göra mer omfattande risk- och konsekvensanalyser. Vi har också sett ett ökande intresse från våra medlemmar – både vad det gäller trend- och omvärldsanalys men också att hitta sätt att säkra framtiden i en alltmer osäker tid, säger Lisa Lindell, handläggare och sakkunnig på SKR.

”Vägval för framtiden” är en trend- och omvärldsanalys som vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner. I den omfattande omvärldsguiden har SKR har sammanställt tio trender och spänningsfält som man tror kommer att ha störst påverkan på kommuner framgent. Men organisationen har inte tagit fram materialet på egen hand.

Med sig har SKR haft över 200 medlemmar som har hjälpt till att sammanställa behovsprioriteringen. Handläggarna har varit runt i Sverige i små och stora kommuner och regioner, och från norr till söder. Organisationen har också tagit hjälp av cirka 40 stycken sakkunniga och en forskarreferensgrupp.

Analysen sträcker sig fram till 2035 och beskriver fem spänningsfält och tio trender, som på olika sätt kommer att påverka kommuner och regioner.

Fakta

De tio trenderna

Demokratin utmanas

Samhällskontrakt under omförhandling

”Tyckonomin” breder ut sig

Fler vägar till kunskap

Demografiska utvecklingen utmanar

AI förändrar arbetslivet

Autonoma system med eller utan människa

Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor

Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen

– Det är alltså ett jättebrett arbete och vi har fått väldigt positiv respons hittills. Förhoppningen är att det här också ska vara ett underlag för politiken. Genom det här materialet kan det bli lättare att göra rätt prioriteringar, säger Lisa Lindell.

De tio trenderna har olika relevansnivå beroende på berörd region eller kommun, men de flesta har betydelse om så på olika sätt. Demografi-trenden är exempelvis är intressant för hela Sverige.

Lisa Lindell.

– Vissa kommuner är väldigt expansiva och vissa lider av avbefolkning och utflyttning. Det är analysen i sig som har betydelse, att utreda vilka trender som berör ens kommun eller region mest – hur man undviker olika risker, med mera.

SKR har i sin analys identifierat fem övergripande så kallade megatrender; ökad efterfrågan på kritiska resurser, demografi, globalisering, grön omställning, värderingar, teknikutveckling. Organisationen ser också att rörelserna inom dessa områden går åt olika håll samtidigt, därför har SKR valt att beskriva dem som spänningsfält.

Hur tänker du kring att vissa områden är motstridiga?

– Jag blev glad över att vi faktiskt valde att kalla dem just spänningsfält. Det är verkligheten, den utmaningen pratar våra medlemmar också om. Vi måste se komplexiteten i olika situationer, en stor risk kan vara en stor möjlighet och vise versa – men vi måste lära oss navigera i det.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.