Tips: Så kan chatbottar användas i skolan

Skola Artificiell intelligens skapar många frågor, inte minst vad gäller utbildning, examination, fusk och skolsystemet som helhet. Skolverket kommer med tips på hur du som lärare bör förhålla dig till chatbottar och hur de kan fungera som ett verktyg i skolan.

Tips: Så kan chatbottar användas i skolan
Enligt Johan Falk,undervisningsråd på Skolverket, är det viktigt att både elever och lärare lär sig om AI. Foto: Adobe Stock

Sedan det blev uppenbart att chatbottar kan generera välformulerade uppsatser har Skolverket informerat lärare om risk för fusk. Men framstegen vad gäller AI har inte bara negativa följder. Det menar Johan Falk, lärare i matematik och fysik och undervisningsråd på Skolverket.

– En lärare kan till exempel få sina anteckningar på ens elev uppgift renskrivna, eller så kan man be en chatbot förenkla en text till elever som har sämre språkförståelse, sade han under ett webbinarium arrangerat av RISE.

Faktafel och skev representation

Men innan AI introduceras som ett verktyg i skolan är det viktigt för både lärare och elever att förstå sig på riskerna. Johan Falk listar tre misstag som är vanliga vid AI-användning:

  • Faktafel
  • Dataintegritet och GDPR
  • Skev representation, skeva värderingar eller skadliga budskap

En chatbot kan vara bra på att skriva välformulerade texter som verkar trovärdiga, men användare måste ändå vara källkritiska. Dessutom säljs data som chatbottar samlar in till andra länder.

– En bra tumregel är att inte skriva något i ett chattrum som du inte hade delat med dig av öppet på nätet, sade Johan Falk.

Och den sista punkten handlar helt enkelt om att AI kan presentera information på ett sätt som är fördelaktigt för en viss demografisk grupp.

Tips

Två chatbottar som Johan Falk rekommenderar:

  • Khan Academy

Använder sig av en chatbot för att hjälpa elever med bland annat matte-ekvationer. Den kan känna igen vanliga fel som begås, ge alternativa lösningar och räka ut svar. Lätt verktyg att använda när eleven gör sin hemläxa.

  • Bloom

Chatbotten analyserar texter som eleven har skrivit, resonerar internt om vad eleven kan vilja ha hjälp med och kommer med förslag på lösningar. Finns tillgänglig i Sverige.

Pedagogiska misstag

Johan Falk listar också en rad pedagogiska misstag som lärare bör vara vaksamma på, såsom oreflekterad off-loading.

– Det innebär att vi blir sämre på sakerna som vi låter AI göra åt oss. Man måste noggrant välja hur man använder AI och vad den gör åt oss. För den andra utgår chatbottar i regel inte ifrån skolans styrdokument, och för det tredje finns det risk för att användningen påverkar det pedagogiska omdömet.

”Viktigt att lära ut om”

Med det sagt påpekar Johan Falk hur viktigt det är för både elever och lärare att lära sig om AI, eftersom det kommer att bli alltmer avancerat och använt i framtiden.

– När eleverna kommer ut i världen så kommer de att få använda dem, sade Johan Falk.

Han påpekar också hur viktigt det kan vara för exempelvis lärare i samhällskunskap och teknik att behöva förstå hur AI och samhälle påverkar varandra.

– Kort sagt är det bra att lära sig om AI för att hänga med i samhällsutvecklingen, men även för att effektivisera sitt arbete.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.