Titeln påverkar lönen

Granskning Medarbetare med ”fel” titel riskerar att få lägre lön. Detta eftersom arbetsgivare ser på yrkestitlarna i lönestatistiken för bestämma lönen.

Titeln påverkar lönen
Vad har du för titel, lille vän? Ny rapport visar att yrkestitel påverkar lönenivå. Foto: Adobe Stock

Titlar – spelar de någon roll? Ja, för lönen gör de det, visar en ny rapport. Fackförbundet Akavia har granskat lönens samband med yrkestiteln, och funnit att fel yrkestitel kan få ekonomiska konsekvenser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

FAKTA

4 tips om titel och lön

  1. Din titel ska motsvara det faktiska innehållet i dina arbetsuppgifter.
  2. Vid oklarheter behöver arbetsgivaren tillsammans med den anställda och HR gå igenom titel och innehåll i arbetet för att se om det finns ett missförstånd någonstans och hur man kan lösa det.
  3. Titeln är viktig! Den påverkar lönenivån men kan också spela en viktig roll vid organisationsförändringar, omplaceringar, turordning och andra arbetsrättsliga sammanhang.
  4. Kom ihåg att titeln kan variera beroende på sektor. Ett exempel är titeln personalchef som ofta används i offentlig sektor medan HR-chef/HR-manager är mer vanligt inom privat sektor.

Inom de sex olika medlemsprofessionerna i förbundet kan löneskillnaderna vara stora mellan närliggande titlar, visar genomgången. Ett exempel är business controller, en vanlig yrkesbeteckning bland ekonomer som tycks ge 4 000 kronor mer i månadslön jämfört med dem som enbart har titeln controller. I gruppen jurister har det betydelse om man kallas jurist, skattejurist eller bolagsjurist. Bolagsjuristen tjänar tolvtusen mer i månaden än skattejuristen, som i sin tur tjänar tolvtusen mer än den som fått nöja sig med enbart ”jurist” på visitkortet.

Skillnader bland IT-akademiker

Bland samhällsvetare ligger arbetsbeskrivningen för enhetschef och teamledare inte nödvändigtvis långt ifrån varandra. Men på lönepapperet ser det annorlunda ut. Medianlönen för enhetschefen ligger på 58 200 kronor i månaden, medan teamledaren får nöja sig med 45 100. Projektledaren eller ”project managern” bland samhällsvetarna har en medianlön om 46 200 kronor, medan den som tituleras ”samordnare” får 42 700 kronor.

Bland IT-akademiker får det stora ekonomiska konsekvenser om titeln lyder systemansvarig eller systemadministratör. Den ansvarige har en medianlön på 52 145 kronor i månaden; administratören har 40 400 kronor. IT-arkitekten har 60 000 kronor i månaden, systemarkitekten har 55 950.

Arbetsgivare kollar titlar i lönestatistik

Bland kommunikatörer skiljer sig medianlönen mellan kommunikatörer och informatörer. Den förra kategorin tjänar 40 000 kronor, den senare 36 600.

Det är inte ovanligt att medlemmar uppmärksammar att de upplever sig ha fel titel eller en otydlig sådan. Det berättar Jaime Aleite, biträdande förhandlingschef och löneexpert på Akavia i ett pressmeddelande.

− I lönesammanhang kan man prata om en treenighet som samspelar med varandra. Titel, arbetsuppgifter och lön. De första två påverkar den tredje. Har du fel titel riskerar det att leda till att du får en för låg lön då arbetsgivaren ofta stämmer av lönestatistiken med vad andra arbetsgivare brukar betala för samma titel, kommenterar han.

Läs hela lönegranskningen här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.