Tjänstegarantier som grundsten i kvalitetsarbetet

Tjänstegarantier och servicedeklarationer utgör en viktig grundsten i den offentliga sektorns kvalitetsarbete. I boken Tjänstegarantier beskriver författarna Bo Edvardsson och Patrik Larsson begreppet tjänst och hur kvalitet i tjänster skapas. Detta bildar utgångspunkt för en beskrivning av vad en tjänstegaranti är och hur tjänstegarantier kan och bör utformas. I boken presenteras en rad exempel på hur man arbetar med tjänstegarantier i svenska kommuner, landsting och i privata tjänsteföretag. I boken introduceras också en modell för hur man inför garantieri en verksamhet. Dessutom diskuteras hur garantier kan användas i kvalitetsarbete och verksamhetsstyrning. Boken ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.