Tjänstemän går på knäna

På fyra av fem arbetsplatser jobbar personalen regelbundet övertid. Fyra arbetsplatser av tio har anställda som är eller har varit sjukskrivna på grund av arbetsbelastningen. Det visar fackförbundet Unionens arbetsmiljöbarometer.

Unionen skickade ut en enkät bland fackförbundets arbetsmiljöombud på företag i alla branscher och storlekar, med tyngdpunkt på de större. Undersökningen visade att en majoritet anser att stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan att arbeta med på arbetsplatsen. Ledarskap och chefsfrågor kommer på andra plats.

Arbetsmiljöbarometern visade också att arbetstiden har ökat i förhållande till föregående år, vilket innebär en hälsorisk. På de största arbetsplatserna svarade nästan alla arbetsmiljöombud att tjänstemännen arbetar övertid regelbundet.

– Arbetstidsfrågorna har allt mer kommit att bli de viktigaste arbetsmiljöfrågorna för tjänstemän. En hög arbetsbelastning kan fungera i perioder, men när övertiden sätts i system kommer också sjukskrivningarna. Övertid ska användas för att möta tillfälliga toppar på arbetsplatserna, inte som ett sätt att hantera en för låg bemanning där färre förväntas göra mer, säger Cecilia Beskow, samhällspolitisk chef på Unionen i ett pressutskick.

Unionen menar att arbetsmiljölagen behöver kompletteras med en psykosocial föreskrift för att skapa tydligare regler kring arbetsbelastning för tjänstemän.

– En sund balans mellan arbete och fritid är en akut hälsofråga för tjänstemännen. Därför är också stärkta skrivningar om bortförhandlad övertidsersättning en av Unionens viktigaste krav i avtalsrörelsen, säger Cecilia Beskow.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.