Tolv teser för framgångsrik affärsutveckling

Varför växer vissa företag och blir framgångsrika? Finns det något gemensamt mellan H&M, Ikea, Volvo och ABB? Svaret kan sammanfattas i tolv affärsutvecklingsregler.

Affärsutveckling handlar om att medvetet växa på lång sikt. Varför lyckas då vissa – medan andra misslyckas? Vilka faktorer ligger bakom de företag som når globala framgångar? Finns det ett mönster? Vilka situationer måste hanteras inom företaget under tillväxtprocessen? Vilka lärdomar kan dras när det gäller affärsutveckling i en tid då världen krymper i takt med avregleringar och privatiseringar, samtidigt som ny teknologi möjliggör för såväl små som stora företag att agera på en världsmarknad?

Tolv teser

Författaren formulerar, baserat på litteratur och sin breda erfarenhet tolv teser, eller tolv affärsutvecklingsregler, som han anser vara väsentliga framgångsfaktorer. En av dessa är att ”den karismatiska ledarrollen försvinner och ersätts av affärsarkitekten” – tänk på Ingvar Kamprad i Ikea, till exempel. En annan, ”det väsentliga är inte vad företaget producerar utan vad det står för”, för snabbt tankarna till varumärkesbyggande, och tesen ”geografisk tillhörighet ger styrka och identitet samt klustervärde” får oss kanske att tänka på Gnosjö.

De tolv teserna analyseras sedan mot verkligheten i form av de fyra internationellt kända framgångsexemplen H&M, Ikea, ABB och Volvo för att utröna om de har något förklaringsvärde. Efter en ganska omfattande företagsanalys drar författaren slutsatsen att dessa företag till stor del styrker hans tolv teser.

Nyttig kunskap

Tillväxt och utveckling är idag starkt förknippat med globalisering. Jag väljer därför att avsluta innehållsbeskrivningen med bokens allra sista och målande stycke: ”Att globalisera är som att spela fotboll. Du har elva man i ditt lag och upptäcker plötsligt att motståndaren har 13 man på plan. Ytterligare ett lag dyker upp på banan med stora hjälmar och självlysande tröjor. De och deras motståndare tar upp bollen och börjar passa med händerna. Din frustration bara växer. Likadant är det med globalisering. Företagare som ger sig in i den världen kommer alltid att tycka att det saknas fair play.”

Det är en mycket intressant och läsvärd bok. Den är absolut inte svårläst. Den akademiska framtoningen utgör absolut inget hinder eftersom alla referenser finns exempelvis i fotnoter. Den stora mängden exempel och illustrationer från företagsvärlden gör dels att begreppen klargörs, men också att förståelsen för teserna och för de affärsutvecklingsbegrepp som diskuteras ökar. Boken innehåller mycket nyttig kunskap för många olika typer av människor.

Fakta

Affärsutveckling

Författare: Sten Söderman

Förlag: Ekerlids förlag, Stockholm 2002

ISBN 91-89617-17-7

Antal sidor: 425 sidor

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.