Vägen till ett gott ledarskap

Med olika bakgrund och kön ger 12 kända profiler sin syn på ledarskap. Ta vara på de råd de ger och bli ihågkommen för ett gott ledarskap, tipsar Kvalitetsmagasinets recensent.

Vägen till ett gott ledarskap

Ledarskap berör oss alla i våra olika roller i livet – inte bara som medarbetare eller som chef. Vi har alla säkert exempel på en chef som vi minns för att hon eller han var exceptionellt bra och skapade mycket energi eller en som var extremt dålig och dränerade mängder med energi. Trots att det finns hyllmeter med ledarskapslitteratur och trots att forskningen är tämligen överens om vad som är viktigt för oss medarbetare utövar vi i vår chefsroll alldeles för ofta ett mindre bra ledarskap. Man kan verkligen fundera över hur detta kommer sig?

Denna bok innehåller intervjuer med tolv svenska chefer från olika verksamheter, som har nått ett rykte om att ha utövat eller utövar ett framgångsrikt ledarskap. Intervjufrågorna är delvis person- och situationsrelaterade och inte desamma vid alla intervjuerna. Här berörs, förutom mer traditionella frågor om vad som karaktäriserar gott ledarskap, också frågor kopplade till könskvotering, manligt och kvinnligt ledarskap, ja-sägare och uppväxtens betydelse. Samtliga intervjuade får dessutom avsluta intervjun med att ge sina råd och tips till dig i ditt ledarskap.

De intervjuade personerna har valts utifrån olika bakgrund och kön. Här finns, bland annat, Jan Carlzon, som med sitt banbrytande ledarskap hade stor betydelse för utvecklingen av SAS, Marie Ehrling, som bytte chefskapet på Telia Sonera mot SAS och som nytillträdd chef fick ta hand om flygolyckan i Milano, Filippa Reinfeldt, landstingsråd och politiker i Stockholm, Alexandra Charles, nattklubbsdrottningen som blev nätverksdrottning och Börje Ehrstrand, annorlunda och framgångsrik rektor för Rinkebyskolan i den invandrartäta förorten utanför Stockholm.

Det är en lättläst och inspirerande bok med trevlig layout. Genom sin variation av personer och frågor blir boken ganska bred. Om man däremot analyserar de olika råden i slutet av intervjuerna framkommer en tämligen klar och entydig bild. Läs boken och följ råden så finns goda chanser att du blir ihågkommen för ett gott ledarskap.

Fakta

Ledande personligheter – 12 kända profiler om ledarskap

Författare: Pamela CollinFörlag: Uppsala Publishing HouseISBN 978-91-7005-373-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste