Toppplacering i år igen

"Dra in magen så jag kommer fram och förbi" är en av de kommentarer som myntats i Vasakronans ansträngningar att utge sig för att vara en bättre värd. För tredje året så toppar företaget fastighetsbranschens nöjdkundindex.

För tredje året i rad toppar Vasakronan fastighetsbranschens egen Nöjdkundindex-undersökning, fastighetsbarometern. I bedömningen tar man hänsyn till tio olika kvalitetsfaktorer för att hitta orsak och verkan-samband mellan kvalitetshöjningar och kundlojalitet.

Gunilla Haglund, kvalitets- och inköpsdirektör på Vasakronan, är den som har det övergripande ansvaret när det gäller företagets kvalitetsfrågor.

– Det är roligt att se att vi lyckas behålla placeringarna år efter år. Vi jobbar mycket med att skapa långvariga relationer till kunderna, bland annat arbetar vi systematiskt med kundvård efter tydliga strukturer och riktlinjer, säger hon.

De områden som har störst betydelse för att svenska kontorshyresgäster ska vara nöjda och lojala mot sin hyresvärd är hur hyresvärden hanterar sin service och sin image samt hur väl de anpassar sig till sina hyresgäster, menar CFI Group, det konsultföretag som tillsammans med Fastighetsägarna Sverige står bakom undersökningen.

Ansvar för att lyckas

För att få nöjdare kunder väljer Vasakronan att se sig som ett tjänsteföretag där man sätter kunderna i centrum. Till exempel intervjuas alla nya hyresgäster en kortare tid efter inflyttningen. På det sättet får man en överblick över vad kunden ansett så långt, vad de har för önskemål och vad de förväntar sig i framtiden.

Image är en viktig faktor för kundnöjdheten. Vasakronan har som ett av få företag i fastighetsbranschen satsat hårt på att marknadsföra sig själva genom både tv- och dagspressreklam. Få kan ha missat tennismatchen mellan Björn Borg och John McEnroe där företagets budskap förs fram.

– Reklamen har så klart påverkat. Det handlar om att bygga upp och förstärka sitt varumärke. Men reklamen innebär också att vi ställer högre krav på oss själva. Vi måste leva upp till det vi utger oss för att vara, säger Gunilla Haglund.

Med tre års toppplaceringar i fastighetsbarometern vilar ett tungt ansvar på Vasakronan att även lyckas kommande år. Men Gunilla Haglund är inte orolig.

– Vi kommer naturligtvis att jobba kundfokuserat även i framtiden. Kvalitetsarbetet bygger på att vi utvecklar oss och går framåt med små, små steg, säger Gunilla Haglund och avslutar; det är viktigt att fokus alltid ligger på kunden, oavsett fastighetsmarknadens svängningar

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.