Medveten närvaro avgörande i nya arbetslivet

Ledarskap Att kunna fokusera är avgörande i det nya arbetslivet. Ta kontroll över koncentrationen och uppmärksamheten genom att träna på medveten närvaro. Det ökar både självkännedomen och minskar risken att kidnappas av impulser, menar psykologen Björn Hedensjö.

Medveten närvaro avgörande i nya arbetslivet
Björn Hedensjö uppmanar till att träna uppmärksamheten för bättre fokus.

Förmågan att kunna koncentrera sig på det som är viktigt att kunna vara uppmärksam på vad som händer här och nu är av största vikt i ett arbetsliv som både är flexibelt, oförutsägbart och flödar över av information. Det menar psykologen Björn Hedensjö som bland annat skrivit boken Helikopterfaktorn där han presenterar effektiva psykologiska strategier för att hantera vardagen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

En av de principer som han trycker hårdast på i boken är att man som chef måste träna upp sin uppmärksamhet på samma sätt som man tränar sina muskler.

– Medveten närvaro innebär helt enkelt att vara avsiktligt uppmärksam på nuet och kunna lyssna på människor, berättar Björn Hedensjö.

Alltför ofta kan vår uppmärksamhet i en stressig vardag vara någon helt annanstans när man till exempel möter en medarbetare eller en kund. Kanske är man istället i tankar om vad som borde ha sagts eller gjorts i en tidigare situation, eller i tankar om vad hen vill göra vid en tidpunkt i framtiden.

– Vår mänskliga förmåga att tänka framåt och planera är förstås ofta en stor tillgång. Men poängen med att stärka uppmärksamhetsmuskeln är att vi ska bli bättre på att kunna välja var vi vill placera vår uppmärksamhet.

Får ökad självkännedom

Björn Hedensjös bok Helikopterfaktorn.

Han menar att genom att träna medveten närvaro får vi en ökad självkännedom och en tydligare syn på vad som pågår i vårt huvud, i omvärlden och hur detta hänger ihop.

– Över tid får man till exempel en tydligare uppfattning om vilka tankar och känslor och vissa beteenden hos andra som triggar mig som chef, säger Björn Hedensjö.

Det ökar också möjligheten att välja hur man ska agera i en given situation.

– Med en stark uppmärksamhetsmuskel minskar risken att man agerar känslostyrt. Istället för att kidnappas av impulser får du en distans till dina tankar och känslor, något som ökar friheten att faktiskt bestämma hur du ska agera i en situation.

Bluffsyndrom vanligt

Björn Hedensjö betonar också vikten att hålla distans till sina tankar. Han konstaterar att alltför många höga chefer lider av det så kallade bluffsyndromet.

– Det är något som lätt drabbar högpresterande personer som upplever sig själva som en bluff som när som helst kommer att avslöjas, berättar Björn Hedensjö.

För någon som lider av bluffsyndromet beror deras framgång på tur, tajming eller att ha lurat andra att tro att de är mer kompetenta än de faktiskt är. Bluffsyndromet är lika vanligt bland båda könen, även om vissa studier tyder på att det kan vara vanligare hos högpresterande kvinnor.

Tidigare har det uppfattats som ett inarbetat personlighetsdrag, men numera uppfattas bluffsyndromet som en reaktion på vissa situationer och stimuli.

Hjärnan luras

Det finns många tillfällen när hjärnan lurar oss människor till hårda självbedömningar.

– Svartvitt tänkande är ett typiskt exempel på ett sådant tankefel. Istället för att ta in komplicerade nyanser gör vi det enkelt för oss – allt är antingen svart eller vitt, gråskalor ser vi inte eller tänker bort, säger Björn Hedensjö och varnar för att använda ord som: alltid, aldrig, fullständigt, totalt och noll.

I boken finns förklaringar för att kunna förstå varför chefer, medarbetare och kunder agerar som de gör.

– Mycket av mänskligt agerande avfärdar vi till vardags som något som bara händer utan särskild anledning, ett beteende kan verka helt irrationellt och ologiskt. Men alla beteenden fyller en funktion för den som utför beteendet, säger Björn Hedensjö.

Andra exempel på tankefel som Björn Hedensjö tar upp är att tro att andra kan läsa ens tankar, att utsätta sig för negativa spådomar om att saker kommer att gå dåligt, katastroftänkande där man räknar med värsta möjliga utfall och skeva proportioner där det positiva förminskas och det negativa förstoras.

Björn Hedensjös 6 tips för att träna uppmärksamhetsmuskeln

  1. Träna ofta. Precis som när du motionerar eller går på gym krävs mängdträning för att det ska hända något när du övar på medveten närvaro.Välj rätt guidande övningar.
  2. Guidande meditationer, alltså inspelade instruktioner, och övningar i medveten närvaro är ett utmärkt verktyg för att träna din uppmärksamhet.
  3. Uppmärksamhetsträning kan du göra när som helst. Testa att koppla ur autopiloten och att verkligen vara närvarande i en vardaglig aktivitet som du normalt gör utan att reflektera över den.
  4. Använd andningen som ett ankare. Ett användbart hjälpmedel för att snabbt landa i sitt ”här och nu” har vi alltid till hands – nämligen vår egen andning. Dra några djupa andetag ner i magen. Följ luftens väg genom ditt system i in- och utandningen.
  5. Att tappa uppmärksamhet är inte ett misslyckande – det är själva träningen. Många som testar att öva medveten närvaro tycker inte alls att det funkar. De goda nyheterna är att själva träningen är att ta tillbaka uppmärksamheten till här och nu när tankarna flyger iväg.
  6. Ha tålamod. Det dröjer innan det märks någon effekt av träningen, och det är helt okej att det är så. Om du har svårt att hitta tid för övningar kan det nog vara ett tecken på att du verkligen behöver dem.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.