Träning på arbetstid ökar produktiviteten

Att få ägna sig åt träning eller annan hälsofrämjande aktivitet på arbetstid ökar produktiviteten, visar forskare vid Stockholms universitet.

Studien som är gjord på fyra arbetsplatser inom en tandvårdsorganisation visar att det är möjligt att använda arbetstid till fysisk aktivitet och ändå nå samma eller till och med högre produktionsnivåer.

– Den ökade produktiviteten kan dels bero på att man åstadkommer mer de timmar man är på arbetet, kanske på grund av bättre ork, dels på att mindre arbetstid går åt till sjukfrånvaro, säger Ulrica von Thiele Schwarz och Henna Hasson, forskarna bakom studien.

Ökad produktivitet

Två av arbetsplatserna fick ägna 2,5 timmar varje vecka åt träning, fördelat på två tillfällen. Den tredje gruppen fick samma minskning av arbetstid men utan obligatorisk träning, och en fjärde hade kvar sin ordinarie arbetstid.

Alla grupper kunde behålla, eller till och med öka sin produktionsnivå, alltså antalet behandlade patienter. De som tränade rapporterade också att de upplevde att de åstadkom mer på jobbet, hade en ökad arbetsförmåga och var mindre sjuka.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste