Tre skolor belönade för kvalitetsarbete

Utmärkelser Kvalitetserkännandet Bättre Skola 2013 har delats ut till tre skolor i Solna, Matfors och i Nyköping. Domarkommitténs motiveringar rörde bland annat delaktighet bland personal, tydlig kundorientering och engagerat ledarskap.

Heldagsskolan Rullen i Solna, Lucksta förskolor i Matfors och Nyköpingsstrand Utbildningscentrum i Nyköping är de tre skolor som utnämnts till Erkännandet Bättre Skola 2013 av Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ.

Lucksta förskolor har fått utnämnelsen främst på grund av personalens delaktighet. För Heldagsskolan Rullen pekar domarkommittén framförallt på det personliga engagemanget i ledarskapet och när det gäller Nyköpingsstrand Utbildningscentrum framhålls verksamhetens systematiska och tydliga kundorientering.

Bakom utmärkelsen står SIQ och Skolverket som på uppdrag av Utbildningsdepartementet driver denna årliga utmärkelse sedan 2006. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att man dels lyfter fram goda förebilder och dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.

Utdelningen av Erkännandet Bättre Skola sker på Rikskonferensen Bättre Skola i Linköping 22-23 januari.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.