Tre skolor belönas med kvalitetsutmärkelse

Skola Igår offentliggjordes vinnarna av utmärkelsen Bättre skola 2015. Av åtta nominerade blev det till slut tre som tillsammans fick kliva upp på prispallen.

Tre skolor belönas med kvalitetsutmärkelse
SIQ

Tre skolor har tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Det är Framtidskompassen i Vellinge, Heldagsskolan Rullen i Solna och Vittra Vallentuna som igår fick ta emot utmärkelsen Bättre skola i samband med konferensen Bättre skola. Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet, delade ut priset. Dessutom fick två skolor ta emot Erkännanden för framgångsrik verksamhetsutveckling, Ljud & Bildskolan i Göteborg och Torpskolan i Lerum.

Det är i år tionde året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, delar ut denna kvalitetsutmärkelse till skolor som bedömts ha kommit långt i sitt kvalitetsarbete. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen.

– Det känns väldigt kul och unikt att i år få premiera fem skolor varav tre med en utmärkelse. Både mottagarna av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015 och mottagarna av erkännande har på ett föredömligt sätt påvisat goda resultat och vi ser fram emot att följa deras fortsatta kvalitetsresa, förklarar Jerry Karlsson vd för SIQ. Via denna utmärkelse vill vi lyfta fram och premiera de goda förebilder som finns inom skolan idag. Årets mottagare är alla värdiga ambassadörer för kvalitetsutveckling i svensk skola.

SIQ och Skolverket har utvecklat och driver utmärkelsen Bättre skola på uppdrag av regeringen. Förra året var det Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors som tog hem utmärkelsen.

Ut domarkommitténs motivering:

Framtidskompassen

”Med visionen ”Vi tar drömmar på allvar” har organisationen kommit långt med sitt systematiska kvalitetsarbete. Skolorna visar ett starkt ledarskap med ett entreprenöriellt angreppsätt och goda resultat. Redan efter kort tid har man lyckats uppnå en hög kundnöjdhet genom att etablera en stark intern kultur som präglas av delaktighet och engagemang.”

Heldagsskolan Rullen

”Ledningen och medarbetarna har ett starkt kundfokus och arbetar aktivt för att skapa ett värde för sina elever och deras vårdnadshavare. Verksamheten präglas av systematiskt kvalitetsarbete. Skolan genomsyras av stor delaktighet och engagemang med ett starkt utvecklingsfokus gällande skolans värderingar och övergripande mål.”

Vittra Vallentuna

”Skolans verksamhet genomsyras av det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från ett starkt och personligt engagerat ledarskap. Tack vare täta regelbundna uppföljningar lyckas skolan identifiera förbättringsområden och kan därmed snabbt ändra arbetssätt och sätta in insatser för att främja elevernas kunskapsinhämtning. Skolan präglas av alla medarbetares stora engagemang och delaktighet.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.