Trots krig och kris – företagen vill växa snabbare

Företagskultur Oavsett – eller kanske på grund av – rådande konjunktur har tillväxtviljan bland små och medelstora företag ökat för första gången sedan 2011. Det visar en ny undersökning från Tillväxtverket.

Trots krig och kris – företagen vill växa snabbare
Tor Desax. Foto: StockAdobe/Tillväxtverket

Tre av fyra små och medelstora företag i Sverige uppger i ny undersökning att de vill växa, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2020.

Statistiken kommer från Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet, och den främsta ambitionen är att öka omsättning och antalet anställda. Störst är tillväxtviljan i hotell och restaurang-branschen, där 95 procent av företagen svarar att de vill växa.

Trots att rapporten visar att de flesta små- och mellanstora företagen har en gemansam framtidsbild gällande en låg lönsamhet, är de allra flesta ovanligt optimistiska kring tillväxt. Enligt Tor Desax,  analytiker vid Tillväxtverket, är detta inte nödvändigtvis motstridiga uppgifter.

– Att företag vill växa betyder inte nödvändigtvis att de har möjligheten att växa. Här gäller det att ge företagen möjligheten att växa, till exempel genom att underlätta företagens kompetensförsörjning och tillståndsprocesser, säger han.

Fler förklarande orsaker

Av undersökningen framgår att företagen vill växa men inte specifikt varför de vill växa. Enligt Tor Desax finns det tre möjliga förklaringar om man tittar på vilka branscher som vill växa mer 2023 jämfört med föregående undersökning som gjordes innan pandemin.

• Den förklaringen är att branscher som var tvungna att begränsa sin verksamhet under pandemin nu vill expandera, exempelvis ”kultur och nöje” samt ”restaurang och hotell”.

• Den andra förklaringen är de branscher där man ser en ökad efterfrågan. Till exempel ”transport- och magasinering” då människor beställer mer varor online efter pandemin. Trenden syns även inom ”vård- och omsorg” som har blivit mer digitalt och där efterfrågan överstiger utbudet.

• En tredje förklaring är att vissa företag gynnas av de höga energipriserna. Många fler företag inom branschen energi och vatten vill växa 2023 jämfört med 2020, förklarar Tor Desax.

Varierande inställningar

Drygt tre av tio företag uppger att kompetensförsörjningen är ett stort hinder för tillväxt. Hur stort hinder skiljer sig dock mellan olika branscher. Skillnaderna mellan branscherna är också större nu än vid förra mätningen 2020.

Varför tror du att det skiljer sig mer mellan branscher nu än för tre år sedan, gällande att lönsamheten kan förändras på sikt?

– Där tror jag att det beror på hur förutsättningar för att driva företag har förändrats efter pandemin och i samband med den höga inflationen och energipriser. Inflationskänsliga verksamheter som skolor ser mindre positivt på framtiden än till exempel företag inom energisektorn som kan dra nytta av höga energipriser.

Den största utmaningen med kompetensförsörjningen finns inom tillverkning och ”transport och magasinering”, ”byggverksamhet”, ”hotell och restaurang” samt ”fastighetsservice och uthyrning”. Här anger fyra av tio företag att kompetensförsörjning är det största hindret för tillväxt.

Fakta

Enkätundersökning: Företagens villkor och verklighet

Företagens villkor och verklighet är en enkätundersökning som genomförs var tredje år. Den fullständiga rapporten publiceras i september 2023.

• Enkäten har skickats till cirka 22 000 små och medelstora företag (0-249 anställda). Drygt 6 600 har besvarat enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 30 procent.

• Undersökningen genomfördes under perioden januari till april 2023.

• Undersökningens resultat är representativt för cirka 400 000 företag. Urvalet är stratifierat på bransch, antal anställda och län.

• Företag med mindre än 400 000 kronor i omsättning per år ingår inte i undersökningen.

• Undersökningen består av drygt 30 frågor inklusive bakgrundsfrågor.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.