Tuff vardag för chefer

Långa arbetsdagar och ofta jobb trots sjukdom. Det är arbetssituationen för många chefer, enligt en ny undersökning från Akademikerförbundet SSR.

Akademikerförbundet SSR har i en Temoundersökning intervjuat 600 chefer som är anställda på olika nivåer inom kommuner samt inom statlig och privat verksamhet. De intervjuade jobbar bland annat som kanslichefer socialchefer, personalchefer, chefer inom kriminalvården och på försäkringskassan.

Undersökningen visar att åtta av tio chefer normalt arbetar mer än 40 timmar per vecka. Var fjärde chef med en lön över 45 000 kronor arbetar normalt mer än 50 timmar per vecka. Undersökningen visar också att hälften av cheferna det senaste året har gått till jobbet trots sjukdom.

– Det är allvarligt att cheferna i så stor utsträckning arbetar när de är sjuka, säger chefsombudsman Rolf Löfberg på Akademikerförbundet SSR.

I undersökningen är sex av tio chefer kvinnor, men bland toppcheferna är männen i majoritet. Undersökningen visar vidare att tre av tio chefer inte har utrymme för den kompetensutveckling de behöver. Männen har oftare än kvinnorna utrymme för den egna kompetensutvecklingen.

– Vi menar att det är arbetsgivarens sak att se till att cheferna får den kompetenspåfyllnad som de behöver, fortsätter Rolf Löfberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.