Tuffast för kvinnor att vara chefer

Det finns stora brister i förutsättningarna för chefer att utöva ett bra ledarskap. Särskilt tufft är det att vara kvinna och chef. Det visar en delrapport i Unionens arbetsmiljöbarometer.

Många chefer har problem med alltför hög arbetsbelastning, stress, svårigheter att koppla av på fritiden och trakasserier. Sju av tio kvinnliga chefer kan inte koppla av tankarna om jobbet på fritiden, mot drygt varannan manlig chef. Var fjärde kvinnlig chef känner sig otillräcklig med arbetsinsatsen, mot var femte manlig. Sex av tio kvinnliga chefer har så stressigt att de inte hinner prata om eller tänka på annat än arbetet, mot fyra av tio män. Var femte kvinnlig chef har blivit trakasserad på grund av kön, mot tre procent av männen.

Undersökningen bygger på intervjuer med nära 800 chefer i det privata näringslivet som intervjuats inom ramen för SCBs arbetskraftsundersökning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.