Tufft få utrymme för kvalitetsfrågorna i Almedalen

Kvalitet Med seminarier om kvalitetskultur och vikten av ett nytt ledarskap för ökad konkurrens bidrar SIQ till att fylla på det annars ganska magra utbudet av kvalitetsfrågor i Almedalen. Här är det sjukvård, välfärdsfrågor och hållbarhet som dominerar.

Tufft få utrymme för kvalitetsfrågorna i Almedalen

På Almedalens tredje dag når arrangemanget sin peak i utbud av debatter, utfrågningar och seminarier. I år är den 50 år sedan Olof Palme höll sitt första tal på Almedalen och årets tema är demokrati. Självklart ökar kopplingen till politik och demokrati ett valår. Det är både de ungas och de som inte är tillhör någon väljarkärnas möjlighet att delta i demokratiska frågor som diskuteras men även fake news och mediernas roll.

Får då kvalitetsfrågorna något utrymme i det massiva utbudet på drygt 4 300 seminarier som hålls under veckan? En smula kan man konstatera.

SIS bjuder på ett seminarium om tjänstestandarder i välfärden och hur man kan få mer pang för pengarna med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete med stöd av standarder.

Och just välfärdsfrågorna som omsorg hälso- och sjukvård är de dominerande ämnena på Almedalen. Liksom hållbarhets- och klimatfrågorna.

Det har även SIQ tagit fasta på och arrangerar hela sex seminarier under onsdagen om kvalitetsfrågor u olika aspekter. I seminariet ”Framtidens vård – Patientens vårdförlopp behöver modern ledning och digitalisering”, deltar flera tunga namn som Anna-Greta Brodin, sektionschef Hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Landsting, Agneta Jansmyr, Regiondirektör Region Jönköpings Län och Anna Nergårdh, Regeringens särskilda utredare för ”Samordnad utveckling för god och nära vård”.

I SIQ:s seminarieutbud hittar vi också kvalitetskultur och vikten av ett nytt ledarskap som framgångsfaktor för en ökad svensk konkurrenskraft.

I seminariet ”Drivkraften bakom nöjda kunder i det digitala samhället”, deltar bland annat Ninoush Habashian, Chef för Telias kundupplevelse, Telia Sverige

och Jacob Hallencreutz, styrelseordförande, Svenskt Kvalitetsindex.

Förutom riksdagspartierna är representationen hög från både näringsliv och offentlig sektor, fackliga och ideella organisationer och samtliga stora svenska mediekanaler är på plats och sänder direkt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.