Turismen växer som exportnäring

Verksamhetsutveckling Turismen fortsätter växa rejält i Sverige. I fjol ökade omsättningen med 7,4 procent till 317 miljarder kronor och är en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige, visar siffror från Turismens årsbokslut.

Turismen växer som exportnäring

Den starka tillväxten beror främst på en ökning av de utländska besökarnas konsumtion i Sverige, som steg med 11 procent jämfört med året innan. De utländska turisternas konsumtion står nu för 42 procent av turismens totala omsättning i Sverige, en ökning från 27,1 procent år 2000.

Även de svenska turisternas konsumtion ökar och svarade för en uppgång på 4,7 procent i fjol – den största ökningen på fem år.

Turismen skapar även nya jobb och sysselsättningstillväxten har varit särskilt stark de senaste två åren. I fjol tillkom 10 600 jobb och näringen sysselsätter nu totalt 175 800 personer (genomsnittligt antal anställda under året).

Det innebär i sin tur att turismen är en betydande del av Sveriges samlade export. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,7 procent år 2012 till 6,4 procent i fjol. Turismen är därmed en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige.

– Besöksnäringen är viktig för sysselsättningstillväxten i Sverige. Många unga får till exempel sitt första jobb inom näringen. Men det handlar inte bara om ett första jobb. Det gäller också att få in mer strategisk kompetens för att långsiktigt stärka konkurrenskraften i svensk besöksnäring, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket, som svarar för den officiella turiststatistiken i Sverige.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.