nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Sommar vid Icehotel, Jukkasjärvi. Foto: Asaf Kliger, Icehotel.

Turismen växer som exportnäring

Turismen fortsätter växa rejält i Sverige. I fjol ökade omsättningen med 7,4 procent till 317 miljarder kronor och är en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige, visar siffror från Turismens årsbokslut.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Den starka tillväxten beror främst på en ökning av de utländska besökarnas konsumtion i Sverige, som steg med 11 procent jämfört med året innan. De utländska turisternas konsumtion står nu för 42 procent av turismens totala omsättning i Sverige, en ökning från 27,1 procent år 2000.

Även de svenska turisternas konsumtion ökar och svarade för en uppgång på 4,7 procent i fjol – den största ökningen på fem år.

Turismen skapar även nya jobb och sysselsättningstillväxten har varit särskilt stark de senaste två åren. I fjol tillkom 10 600 jobb och näringen sysselsätter nu totalt 175 800 personer (genomsnittligt antal anställda under året).

Det innebär i sin tur att turismen är en betydande del av Sveriges samlade export. Andelen turism i relation till den totala exporten har under de senaste fem åren ökat från 4,7 procent år 2012 till 6,4 procent i fjol. Turismen är därmed en av de snabbast växande exportnäringarna i Sverige.

– Besöksnäringen är viktig för sysselsättningstillväxten i Sverige. Många unga får till exempel sitt första jobb inom näringen. Men det handlar inte bara om ett första jobb. Det gäller också att få in mer strategisk kompetens för att långsiktigt stärka konkurrenskraften i svensk besöksnäring, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket, som svarar för den officiella turiststatistiken i Sverige.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nytt webbverktyg ger bättre arbetsklimat

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett webbverktyg för att undersöka risker för och förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. I verktyget finns bland annat en checklista som på ett enkelt sätt beskriver vad man ska göra och vilka rutiner som ska finnas på plats för att skapa en bra arbetsmiljö.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.