Turismföretag vill växa men hittar inte folk

Verksamhetsutveckling Företag inom turistnäringen har större vilja att växa än små och medelstora företag generellt. Problemet är att de inte hittar arbetskraft för att kunna anställa och öka omsättningen, visar Tillväxtverkets rapport ”Vardag och framtid för turismföretagen”.

Turismföretag vill växa men hittar inte folk

Turismföretagen har en både starkare framtidstro och högre tillväxtvilja än genomsnittet bland små och medelstora företag i Sverige. Hela 80 procent av turismföretagen vill växa och 50 procent vill växa genom både ökad omsättning och anställning av ny personal, enligt rapporten som i sin tur baseras på undersökningen ”Företagens villkor och verklighet 2017”.

Problemet är den bristande tillgången till lämplig arbetskraft, som upplevs som det största hindret för turismföretagens tillväxt och utveckling.

– Det är andra gången som vi genomför en fördjupad studie med inriktning på turismföretag och ser nu en negativ utveckling. 36 procent av företagen upplever det som ett stort hinder jämfört med 25 procent 2014, säger Sofi Sjöberg, analytiker på Tillväxtverket.

Av de turismföretag som ingått i undersökningen har 62 procent försökt rekrytera under de senaste åren, varav hälften upplevde svårigheter med att hitta sökande med tillräcklig yrkeserfarenhet.

Många av turismföretagen ser heller ingen lösning på problemen framöver. Andelen företag som tror på minskad omsättning har ökat från 8 procent 2014 till 14 procent 2017 och andelen som tror att lönsamheten kommer att minska visar samma utveckling.

Enligt Sofi Sjöberg finns det flera förklaringar till svårigheterna att finna arbetskraft:

– En förklaring är de bristande karriärmöjligheterna i branschen. Många får sitt första jobb i dessa företag, men har sedan svårt att gå vidare till nya utmanande arbetsuppgifter. Det som behövs är en ökad professionalism inom branschen, men även regelförenklingar som många av företagen också upplever som ett stort hinder.

I rapporten redovisas även turismföretagens innovationsförmåga. Hela 53 procent uppger att de utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade varor eller tjänster under de tre senaste åren, vilket är högre än genomsnittet för små och medelstora företag. Drygt 50 procent av innovationerna avser nya tjänster, drygt 33 procent nya varor och 12 procent avser både nya varor och tjänster.

Även inom turistbranschen pågår en omfattande digitalisering och turismföretagen skiljer sig inte nämnvärt från andra företag. De områden där digitaliseringen kommit längre än genomsnittet är inom marknadsföring, försäljning och inköp. Bland turismföretagen använder till exempel hela 46 procent it för marknadsföring jämfört med endast 31 procent för samtliga företag.

Fotnot: I turistnäringen ingår företag som är verksamma inom såväl privat- som affärsresebranschen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.