Tv: CSN-chefen om grunderna i tillitsbaserad styrning

Styrning Kvalitetsmagasinets Utbildnings-tv kommer under våren att behandla tre olika högaktuella teman. Först ut är superheta Tillitsbaserad styrning. Premiärgästen är ingen mindre än Christina Forsberg, generaldirektör på CSN.

Tv: CSN-chefen om grunderna i tillitsbaserad styrning

Christina Forsberg var ordförande för dåvarande regeringens tillitsdelegation som var aktiv mellan 2016 och 2020 och tillsattes för att utröna samhällsmässiga fördelar med ett tillitsbaserat synsätt. Hon är sedan 2016 generaldirektör på CSN, som under hennes ledning har gått från ett lean-fokus till ett tillitsbaserat förhållningssätt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

I Kvalitetsmagasinets första avsnitt av Utbildnings-tv berättar hon om vilka effekter hon har sett på CSN, och vilka som är de största fördelarna enligt henne.

Tillitsdelegationen utgick från åtta vägledande principer när de undersökte hur man styr med hjälp av tillit för att säkra välfärden.

De var följande:

 • Tillit
 • Medborgarfokus
 • Helhetssyn
 • Handlingsutrymme
 • Stöd
 • Kunskap
 • Öppenhet
 • Långsiktighet

De delegationen identifierade flera konkreta fördelar, men de mest framträdande var:

 • Förbättrade tjänster för medborgarna och medborgarna upplevde sig bli lyssnade på i större utsräckning (Trafikverket och IVO)
 • Kortare handläggningstider (Polisen och Kemikalieinspektionen)
 • Återprofessionalisering och ökad motivation (Polisen och Pensionsmyndigheten)
 • Stärkt kunskapsutbyte med andra aktörer (Socialstyrelsen)
 • Minskad administration (Mälardalens högskola)


– Jag tycker inte att det här är en styrstil. Alla gör det som passar dem såklart, men för mig är det mer ett sätt att tänka, säger Christina Forsberg.

På CSN har förhållningssättet lett till att teamen har gått från att innehålla medarbetare till att innehålla medledare. För att lyckas med det behöver chefer vara lyhörda och inkluderande, och de anställda behöver våga prova nya idéer. Det krävs alltså mod från alla håll och kanter – men också ramar där det behövs.

– Man kanske tänker att ska jag arbeta utifrån tillit får jag inte följa upp, men det klart man får göra det. Om som medarbetare kan man känner – jaha men hur går det nu då? Då är det viktigt att det finns forum för dialog, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste