Två områden kan bredda synen på kvalitetsutveckling

Förbättringsarbete Upphandling och process mining är två områden som skulle kunna stötta kvalitetsförbättring inom vården. Det menar Sara Dahlin, doktorand på Chalmers, som i sin licentiatuppsats har studerat dessa frågeställningar i samarbete med Centre for Healthcare Improvement.

Två områden kan bredda synen på kvalitetsutveckling

– Det finns olika anledningar till att man inte alltid lyckas med förbättringsinitiativ inom vården. Eftersom vården är dynamisk och komplex kan vi behöva bredda och fördjupa perspektivet för att se hur vi kan stötta mer traditionell kvalitetsutveckling, förklarar hon.

Inom upphandlingsområdet har hon fokuserat på äldrevården och studerat upphandlingar från hela landet. Och det är stor variation i materialet. Upphandlingarna fokuserar på olika delar av kvalitetsförbättring och vissa delar, som ledarskap, saknas ofta. Det finns också skillnader i hur upphandlingarna kopplar till själva syftet och målet med arbetet – det vill säga på vilket sätt förändringen ska göra det bättre för brukare och medarbetare.

Läs Sara Dahlins licentiatuppsats.

– Det kan ha en helt annan effekt att sätta upp ett krav om att skapa en meningsfull vardag för de äldre, istället för att sätta som krav att anordna tre aktiviteter i veckan. Ett krav med fokus på kvalitetsutveckling kan innebära att vårdgivaren ska visa hur de tar reda på vad en meningsfull vardag betyder för varje individ, liksom hur de anpassar och utvärderar hur det fungerar för brukare och personal.

I sin andra studie har Sara Dahlin studerat process mining, en metod för att visualisera patientflöden utifrån registrerad data. Ett verktyg som hon tror kan bidra till bättre förståelse för variationen i vårdprocesser.

– Vi dokumenterar redan idag patientdata och gör processkartläggningar över hur vi tror att patientflödet ser ut, eller hur vi vill att det ska se ut, men sällan över hur det egentligen ser ut. I process mining används den dokumenterade datan för att få ut en karta över patientresan, på individ- eller gruppnivå. Denna kan sedan kopplas till data så som kostnader och ledtider.

Sara Dahlin berättar att grundläggande mjukvara för att jobba med process mining redan finns, men att kunskapsnivån inom vården behöver höjas. Att ha bra kvalitet på datan från början, jobba med urval och detaljer, är viktigt.

– Annan forskning visar också att den visualisering metoden ger skulle kunna underlätta samarbetet i vården och skapa förståelse mellan olika intressenter, exempelvis läkare, patient och olika professioner.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.