Två skolor belönade för sitt kvalitetsarbete

Förbättringsarbete Förra året var det ingen som tog hem kvalitetsutmärkelsen Bättre skola, men i år är det två skolor som får kliva högst upp på prispallen.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola går i år till Condorens förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors. Utmärkelsen delas ut i samband med konferensen Bättre Skola i Sundsvall.

Condorens förskolor i Nacka har även tidigare prisats för sitt kvalitetsarbete – 2010 då de också vann utmärkelsen Bättre skola samt 2011 då de vann Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Condorens förskolor består av tre kommunala förskolor som enligt domarkommittén driver ett ”engagerat och uthålligt ledarskap som synliggör och lyfter varje individs unika förutsättningar, förmåga och kompetens”.

Lucksta förskolor i Matfors lyfts också fram som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling. I motiveringen framhåller domarkommittén det engagemang som präglar förskolan, där samtliga medarbetare är delaktiga i arbetet med att utveckla verksamheten. ”Resultaten för verksamheten är mycket höga både avseende personal och kunder och de sticker ut positivt i jämförelse med konkurrerande verksamheter” står det i motiveringen.

Lucksta förskolor i Matfors var även nominerade förra året då de fick ett Erkännande. Domarkommittén delar även i år ut ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling som går till Nyköping Strand Utbildningscentrum.

Det är i år nionde året i rad som utmärkelsen delas ut. Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Det är Utbildningsdepartementet som har gett SIQ och Skolverket i uppdrag att dela ut priset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.