Två vinnare av Kvalitetsutmärkelsen Vård och Omsorg

Det blev två vinnare av Kvalitetsutmärkelsen Vård och Omsorg 2006. Efter examinatorernas granskning av de nominerade organisationerna kunde domarkommittén utse både Kvinnokliniken vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Tandvårdshuset, Praktikertjänst i Älmhult till mottagare av utmärkelsen.

Kvalitetsutmärkelsen vänder sig till offentligt finansierad vård och omsorg inklusive tandvård och syftet är dels att lyfta fram goda föredömen och dels att stimulera kvalitets- och verksamhetsutveckling på ett systematiskt sätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.