Tyck till om ny äldrevårdsstandard

Standard En god och värdig äldrevård med hög livskvalitet. Det är målet för den nationella standard som fram till den 15 september är ute på remiss.

SIS har sedan 2012 på uppdrag av Socialdepartementet arbetat med en nationell standard för att nå ökad livskvalitet för äldre inom särskilda boenden och hemtjänst.

– Standarden kan användas till exempel av kommuner vid upphandling av omsorgstjänster för äldre, för att göra kvalitetsjämförelser men också för intern uppföljning och kvalitetsförbättring. Standarden sammanfattar alla krav som finns i lagar och författningar inom omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering, säger Tuula Cammersand, projektledare på SIS, i ett pressmeddelande.

Nu är standarden ute på allmän remiss. Fram till den 15 september kan den kommenteras här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste