Tydlig ledning bästa medicinen mot ohälsa

Arbetsstress är värre för hälsan än osund livsstil. Det skriver Bengt Arnetz, professor i socialmedicin vid Uppsala Universitet, på Dagens Nyheters debattsida.

Han har tillsammans med en grupp forskare tittat på vilka faktorer som påverkar ohälsotalet i företag och myndigheter.

Resultat visade att ledning och organisation har större betydelse för sjukskrivningar än de anställdas levnadsvanor.

Forskargruppen kunde också se fyra organisations- och ledningsfaktorer som påverkade medarbetarnas hälsa. Friska arbetsplatser hade bättre stämning mellan medarbetarna och medarbetarna kände till arbetsplatsens mål.

Medarbetarna var delaktiga i planering och genomförande av aktiviteter för att uppnå målen, och de fick konkret återkoppling från ledningen om vad de skulle göra och hur de utfört sina arbetsuppgifter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.