Tydlighet ger framgång

Företagskultur Varför finns det företag du jobbar inom, vilka är värderingarna och vart är företaget på väg? En tydlighet kring dessa frågor är nyckeln till framgång, enligt boken, Sex steg till en lönsam företagskultur.

Tydlighet ger framgång

Alla organisationer har någon form av kultur, mer eller mindre medveten och mer eller mindre värdeskapande. En framgångsrik kultur har motiverade och högpresterande medarbetare och nöjda, lojala kunder.

Vad är det då som skapar dessa framgångsrika företagskulturer? Enligt Sofie König och Henrik Martin, författare till boken, Sex steg till en lönsam företagskultur, handlar det om tydlighet kring företagets existentiella frågor, det vill säga, varför företaget finns till, vilka värderingar som styr och leder till framgång och vart företaget är på väg. Rätt hanterat utgör företagskulturen ett effektivt styrmedel för verksamheten där medarbetarna förstår vilka beteenden det är som premieras och hur de på bästa sätt ska agera i enlighet med visionen och affärsmålen.

Boken ger praktiska råd och tips om hur du utvecklar en lönsam företagskultur. Du får verktyg för hur du tar fram en vision, utvecklar värdegrunden, arbetar med värderingsstyrt ledar- och medarbetarskap och införlivar värdeorden i företagets alla processer. Boken hjälper dig också att ställa de rätta frågorna och innehåller konkreta exempel på företag som jobbat framgångsrikt med sin företagskultur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.