Tyresö inför kvalitetsgaranti

Kommuninvånarna i Tyresö kommer att få kvalitetsgarantier för alla viktiga kommunala verksamheter. Garantierna har arbetats fram inom ramen för ett utvecklingsprojekt med sju andra kommuner. Konkret har kvalitetsgarantierna definierats av kommunpolitiker, tjänstemän och ett antal intresserade kommunmedborgare. Tyresö har också tagit fram en folder som innehåller upplysningar om hur man framför synpunkter och klagomål om man inte tycker att kommunen lever upp till kvalitetsgarantierna. Samtidigt inför man nya rutiner för hanteringen av klagomål.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.