Umeå kommun satsar på lärarledarskap

Ledarskap ska hjälpa lärare i Umeå kommun att få lugn och ro i klassrummet och minska psykisk ohälsa bland eleverna. Den 18 augusti startar satsningen som inkluderar 150 lärare från Umeås kommunala skolor.

Brotts- och drogförebyggande rådet i Umeå, UmeBrå var med i ett projekt för att förebygga droger, alkohol och brottslighet. Försöksprojektet inkluderade även skolan och avslutades ifjol.

– De program som användes under försöksprojektet visade sig ge goda resultat och var uppskattade. Nu startar vi upp ett eget projekt i större skala med UmeBrå som delfinansiärer, säger Lennart Jonsson, utvecklingsledare, För- och grundskoleförvaltningen i Umeå kommun.

Ett av utbildningsprogrammen som ingår är Ledarskap och förhållningssätt i klassrummet med syfte att skapa lugn och ro i klassrummet. Lärarens förhållningssätt, förmåga att leda en klass och relation till eleverna har stor betydelse för eleverna. Lugn och ro i klassrummet har visat sig förebygga skolmisslyckanden, missbruk och annan riskutveckling hos eleverna.

Programmet ska ge läraren kunskaper och metoder att leda och organisera verksamheten så att den främjar lärande. Både grupp- och individmoment ingår.

Social träning = mindre aggressivitet

SET – social och emotionell träning är det andra programmet. Det är ett pedagogiskt program med syfte att minska psykisk ohälsa och missanpassning för eleverna, både i och utanför skolan. I en svensk utvärdering visade det sig att elever som hade SET på schemat varje vecka hade en mer positiv självbild, mindre aggressivitet, mindre mobbing och en lägre alkoholkonsumtion.

Eleverna får bland annat träna sig i att hantera sina känslor, självkännedom, empati, motivation och social kompetens.

Båda programmen ger enligt forskning goda effekter på hur elever trivs i skolan. Satsningen pågår i tre år framöver.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste