Umeå omcertifieras inte: ”Har funderat över det i många år”

Ledningssystem Efter många års erfarenhet av kvalitetsledningssystem inleder Umeå kommun en ny fas, utan certifikat. Arbetssätten sitter och förvaltningarna vill inte längre göra sådant som känns administrativt betungande.

Umeå omcertifieras inte: ”Har funderat över det i många år”
Umeå kommun har tagit beslutet att inte omcertifieras mot Iso 9001. Foto: Adobe Stock

Stora delar av Umeå kommun certifierades i slutet av 2000-talet, men i september förra året togs ett beslut om att certifierade förvaltningar inte skulle förnya sina certifikat. Alla förutom två – arbetsmarknads- och integrationsavdelningen samt fastighetsavdelningen – avstod. Malin Ärlebrandt, kvalitetschef i Umeå kommun, beskriver det som en slags rörelse. 

– I flera år har många funderat över att kliva av. Det grundar sig i en känsla av att certifieringarna inte ger så mycket som det en gång gjorde, säger hon, samtidigt som hon menar att de absolut har gett ett stort mervärde genom åren. 

2015 års version bättre för kommuner

Malin Ärlebrandt berättar att 2015 års version av Iso 9001 har passat kommuner bättre, men att vissa verksamheter inte har lyckats anpassa sig till det nya och därmed har valt att behålla gamla arbetssätt som är administrativt betungande.

Malin Ärlebrandt. Foto: Umeå Kommun

Dessutom har certifieringarna varit chefsberoende, för i takt med att chefer har bytts ut har engagemanget och förståelsen för certifieringsarbetet minskat.

– Det är svårare att se mervärdet när man ärver certifieringarna av sina föregångare. Och med tiden har förbättringsförslagen blivit färre. I början kom det många, men inte längre. 

Så hur ska ni göra nu?

– Vi är inte riktigt färdiga i hur vi gör nu. Det finns vissa saker vi kommer att fortsätta göra trots att vi inte är certifierade. Men vi kommer att sluta med ledningens genomgång till exempel. Alla delar har inte upplevts som värdeskapande, säger Malin Ärlebrandt. 

I Umeå var det aldrig ett politiskt beslut att certifieras. 

– Vi gjorde det aldrig för certifikatet, utan för arbetssätten.

Men nu när arbetssätten är inpräntade i de flesta av verksamheterna så vill kommunen bryta sig loss. Umeå kommun kommer fortsätta att ha interna revisioner, eller förbättringsdagar som de kallar det.  

I vår ska kommunen göra en behovsanalys för att hitta hur framtidens kvalitetsarbete ska utformas.

– Jag tror att det kommer bli bra. Vi har alla olika förutsättningar och krav på oss, både internt och externt, men vi ska nog kunna hitta vilka delar vi kan göra gemensamt. 

Ser du någon vits med att certifiera en kommun?

– Jag tycker att grunden i standarderna är bra. Det är också en yttre motor till att förbättras och utvecklas. Det har varit superbra för Umeå kommun. Vi hade inte varit där vi är idag utan dem. Jag kan se ett värde, men det bygger på att det finns ett engagemang hos ledarna. Det är kanske det som har svalnat hos oss, säger Malin Ärlebrandt. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.