Barn ska få lära sig om arbetsmiljö

Arbetsmiljö Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram ett utbildningsmaterial för elever mellan 13 och 16 år med inriktning på förebyggande insatser inom arbetsmiljö. Med materialet hoppas myndigheten förbättra framtidens arbetsmiljö.

Barn ska få lära sig om arbetsmiljö
Enligt Robert Ljung från Myndigheten för arbetsmiljökunskap har elever väldigt lite kunskap om arbetsmiljö när de går vidare från grundskola.

Enligt en studie som Myndigheten för arbetsmiljö har utfört är arbetsmiljöutbildning för högstadie- och gymnasieelever i stort sett obefintlig, trots att ämnet omnämns i läroplaner.

– De lär sig på exempelvis idrotten vad gäller ergonomi. Men elever har väldigt lite kunskap om arbetsmiljö när de går vidare från grundskola, säger Robert Ljung, funktonssamordnare för analys och utvärdering på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

Studien visar också att mängden arbetsmiljöutbildning varierar kraftigt mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande gymnasieprogram.

– Det ville vi ändra på, så därför skapade vi detta material, säger Robert Ljung.

Moduler för elever och lärare

Med hjälp av lärare, studie- och yrkesvägledare, forskare, processledare och en elevgrupp från Sundsvall har sex moduler, eller lektioner, tagits fram för att underlätta för lärare att lära ut om risker och skador på jobbet.

– Det finns en modul som handlar om friskfaktorer och hur man kan må bättre av att jobba på rätt sätt. Vi har även en modul om digital arbetsmiljö där eleverna får jobba med arbetsmiljön i skolan och analysera hur mycket tid de ägnar åt att titta in i en skärm. Det tror jag väldigt många vuxna också skulle dra nytta av, säger Robert Ljung.

Undervisningsmaterialet är översatt till engelska och samtliga nordiska språk. Nu återstår bara att implementeringen.

– Vi kan inte förändra studieplaner och kursplaner, men vi hoppas att detta gör det lättare för lärare att ta upp ämnet med sina elever.

Läs om undervisningsmaterialet här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.