Undersökning: Chefer har inte tid att jobba med hållbarhet

Hållbarhet Sju av tio chefer har hållbarhetsansvar som del i sitt uppdrag, men om omställningen ska ta fart så måste deras förutsättningar förbättras. Det visar en hållbarhetsbarometer som chefsorganisationen Ledarna har gjort.

Undersökning: Chefer har inte tid att jobba med hållbarhet
Hållbarhetsbarometern 2023 visar att många chefer upplever hållbarhetsuppdraget som otydligt. Foto: Adobe Stock

Under 2023 deltog drygt 1 400 chefer i organisationen Ledarnas hållbarhetsbarometer. 71 procent av cheferna svarade att det ingår i deras uppdrag att arbeta med hållbarhet. För nio år sedan var samma siffra 41 procent. Oftast handlar det om miljömässig hållbarhet såsom att minska avfall och svinn och ordna med hållbara transporter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fler har alltså fått ansvar för hållbarhetsarbete, men enligt undersökningen anser mindre än hälften att hållbarhetsuppdraget är tydligt.

– Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär stora förändringar för svensk arbetsmarknad. Om vi ska få till en effektiv hållbar omställning behöver chefer på alla nivåer vara rustade och ha rätt förutsättningar för att leda i förändring, säger Andreas Miller, förbundsordförande för Ledarna, i ett pressmeddelande.

Mer tid, kompetens och resurser önskas

Även om cheferna upplever att deras generella kunskap kring hållbarhet har ökat så vill de lära sig mer om att exempelvis ta fram hållbarhetsstrategier, skapa klimatsmarta arbetsplatser och digitalisera.

Det största hindret för att bli mer miljömässigt hållbar beskrivs vara tid. Cheferna svarar också att de saknar resurser och kompetens. 80 procent av de svarande anser att organisationen behöver kompetensutveckla befintlig personal inom miljömässig hållbarhet.

– Det är ett viktigt hinder att lösa. Fördelen är att det i mångt och mycket ligger i organisationens egna händer, säger Andreas Miller.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.