Undersökning: Stor osäkerhet kring socialt ansvar

Begreppet är nytt, det är brett och kan tolkas på många olika sätt. Det är dessutom otydligt var i organisationen ansvaret hamnar. En sak är dock tydlig: socialt ansvar är en fråga som klättrar på ledningens agenda.

Socialt ansvarstagande har varit en snackis i många år. Första gången begreppet dök upp i KM var i en krönika 2002 där Per-Olof Idfelt, som då var förbundsordförande i Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK, beskrev hur han såg en trend där mjuka frågor och nya områden som CSR börjat ta plats inom kvalitetsbegreppet.

Idag, tio år senare, har vi en standard för socialt ansvar och frågan är hetare än någonsin. Men hur ser det ut i praktiken? Har SR, som det kallas numera, blivit en del av kvalitetsarbetet?

Många tolkningar

För att pejla in hur frågor som rör socialt ansvar påverkar kvalitetsarbetet gjorde KM i början av hösten en undersökning bland ett slumpmässigt urval av tidningens läsare. Resultatet pekar på att ämnet fortfarande väcker fler frågor än svar. Endast hälften känner sig säkra på vad begreppet står för. Många känner inte heller till den nya standarden Iso 26000. Och när de svarande fick ange ord som de tycker beskriver begreppet var förklaringarna nästan lika många som antalet svar.

– Socialt ansvarstagande kan ju återspegla sig på så många olika sätt, det är ett väldigt vitt och brett begrepp. Och ett relativt nytt sådant som ännu inte har landat fullt ut, förklarar Kristian Widén, SFK:s nuvarande ordförande.

Inom förbundet har de dock haft fokus på SR-frågorna de senaste åren. För två år sedan arrangerade de sin första konferens på temat, och när denna tidning kommer ut har de precis genomfört ännu en. I år ser de en markant skillnad i intresset från medlemmarna, vilket Kristian Widén tolkar som att frågorna blivit mer aktuella.

Viktigt för framtiden

I undersökningen framgår också att frågor som rör socialt ansvar är en bubblare på ledningens agenda. Två tredjedelar tror att frågorna kommer att bli viktigare i deras verksamheter inom de närmaste åren.

– Många ser att de måste hantera frågorna på något sätt. Att det nu kommit en standard visar ju också att frågan är viktig. Jag tror att socialt ansvar kommer att få stor betydelse i framtiden.

Men vem som får ansvar för frågan råder det större osäkerhet kring. I undersökningen är det endast några få som ser att ansvaret för socialt ansvarstagade hamnar på deras bord. Kristian Widén tror att detta återspeglar osäkerheten kring begreppet och att SR-frågorna kan handla om så många olika saker, allt ifrån hur man hanterar personal, miljöfrågor och det samhälle man verkar i, till underleverantörer i tredje världen. Var ansvaret till slut hamnar beror på hur man väljer att ta sig an frågan.

– Men jag tror att frågan mer och mer kommer att integreras i det dagliga arbetet och då blir det också mer naturligt att den hamnar på någon som arbetar med verksamhetsutveckling, säger han.

Bredare ansvar

Att det råder en viss osäkerhet kring begreppet och vad det innebär för verksamheten förklarar också varför det inte är helt självklart att detta är kvalitetschefens ansvar. Kristian Widén konstaterar att området skiljer sig en hel del från det traditionella kvalitetsarbetet. Många som jobbar med kvalitetsfrågorna kommer från ingenjörsvärlden där kvalitet till stor del handlar om att mäta och följa upp. Socialt ansvar innehåller mer av de mjuka frågorna och där effekterna kan vara indirekta och svårare att följa upp. Att ett nytt ansvarsområde där man upplever att man saknar kompetens skapar osäkerhet och stress är naturligt, menar han.

Samtidigt har kvalitetsrollen genomgått stora förändringar över tid. När SFK startade 1952 hette de Kontrollingenjörernas förening. Idag är de ett förbund som hanterar all typ av verksamhetsledning, både kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Att så många i undersökningen svarar att de upplever att deras arbete blivit både bredare och stressigare tror han inte är unikt för kvalitetsrollen, utan är något som speglar samhället i stort.

– Det ska bli intressant att följa utvecklingen inom socialt ansvarstagande de närmaste åren och se hur olika typer av verksamheter väljer att hantera detta. Men jag tror att vi kommer att gå mot en mer integrerad syn. Det är den mest naturliga utvecklingen och det är också nödvändigt för att arbetet ska leda till verklig nytta.

Fakta

SR, Social Responsibility

I den här undersökningen har vi valt att använda begreppet SR, Social Responsibility, eftersom det används i standarden Iso 26000. I den svenska översättningen blir detta socialt ansvarstagande. Till skillnad från CSR innefattar begreppet både företag och organisationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.