Ung kvinna sökes

När företag nyanställer ska det vara en ung kvinna. I alla fall om man utgår från de egenskaper som chefer och medarbetare värdera högst, det visar Vasakronans undersökning Kontorsbarometern.

En positiv inställning till jobbet är den egenskap som värderas högst i undersökningen och det är unga kvinnor som passar bäst in på den beskrivningen. En annan föreställning är att unga kvinnor är mest effektiva. 64 procent av medarbetarna anser också att kreativitet är ett utmärkande drag för unga kvinnor på kontor, medan bara 12 procent anser att det är ett kännetecken för äldre män.

Unga kvinnor har enligt medarbetare också en högre social kompetens jämfört med unga män och är gladare. Yngre män ligger dock i topp när det gäller att ta för sig, samtidigt som de utgör den kategori som främst förknippas med lathet och att ta sig frihet.

– Ökade insikter och kunskaper om de yngre generationerna är en nyckelfråga för chefer. Att bättre ta tillvara unga kvinnors kompetens borde vara självklart för varje företag som vill öka produktiviteten på arbetsplatsen. Samtidigt bör man vara medveten om att många unga kvinnor idag lever med ett slags duktig flicka-komplex och ställer enormt höga krav på sig själva. Här krävs högre medvetenhet inom många företag, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Vinnande kontorsbeteendet enligt undersökningen:

1. Att de har en positiv inställning till jobbet: 45 %

2. Att de tar eget ansvar: 44 %

3. Att de är hjälpsamma mot kollegor: 43 %

4. Att de har humor: 36 %

5. Att de levererar resultat: 27 %

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.