Unga ledare visar mer tillit

Unga ledare litar mer på sina anställda. Äldre är mer fokuserade på uppgiften. Det visar en ny avhandling om hur ålder påverkar ledarstil.

I sin avhandling har Ulf Åberg på Högskolan Väst undersökt kopplingen mellan ålder och ledarstil. För att se om ledarnas ålder har någon påverkan på vilka uppgifter man fokuserar på och hur relationen med de anställda ser ut, delades ett 20-tal ledare på Volvo lastvagnar i Göteborg in i tre grupper: unga, mellangamla och gamla.

Unga visar tillit

Bland annat upptäckte Ulf Åberg att de unga ledarna litade mer på sina anställda och gav dem friare tyglar, samtidigt som de utgick från att medarbetare skulle säga till om problem uppstod. Dessutom visade det sig att de yngre ledarna var mindre uppgiftsfokuserade än de äldre, medan inget mönster gick att urskilja bland de mellangamla ledarna.

Ulf Åberg menar att ledarstilar kan förändras och utvecklas i och med att ledarna blir äldre och mer erfarna. Samtidigt tror han att tendensen att unga litar mer på sina anställda är en bestående förändring som skett. Detta eftersom en ung och mer osäker ledare snarare borde kunna leda till ett större kontrollbehov och ett mer auktoritärt ledarskap, något som inte visat sig vara fallet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.