Unga vill jobba inom välfärden

Offentlig verksamhet Intresset för yrken inom välfärden är stort bland unga, visar en färsk undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Samtidigt ger ungdomarna fyra konkreta råd till arbetsgivarna för att attrahera fler unga till verksamheterna.

Unga vill jobba inom välfärden

Intresset för välfärdens yrken är stort – både för yrken med och utan krav på eftergymnasial utbildning, visar undersökningen.

Läs även: Färre avhopp från gymnasiet.

Studien, som genomförts av Ungdomsbarometern på uppdrag av SKL, bygger på resultat från en webbenkät som drygt 1 000 ungdomar i åldern 15 – 24 år besvarat.

Lärare i grundskola och gymnasium toppar listan bland de yrken som kräver eftergymnasial utbildning. Nästan fem av tio unga kan tänka sig att jobba som personlig assistent.

Agneta Jöhnk, SKL.
Foto: Thomas Carlgren.

– Det är glädjande att så många unga tycker att välfärdsjobben är intressanta. Samtidigt visar vår undersökning att unga vill ha mer information om yrkena. Nu är det viktigt att välfärdens arbetsgivare tar tillvara den här potentialen och marknadsför välfärdsjobben till unga, kommenterar Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Det som gör att ungdomarna lockas till välfärdsyrkena är bland annat att de uppfattas som viktiga och meningsfulla. Dessutom förknippas jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar.

Tjejer är generellt mer öppna än killar för yrken i välfärdens branscher, men även bland killar är intresset stort. I valet av yrken kan en av tre killar tänka sig att jobba som fysioterapeut, läkare eller socionom, vilket är betydligt fler än andelen män som arbetar i dessa yrken i dag.

Läs även: Kvalitetsarbete inom vård och skola bygger på delaktighet.

– Unga är en viktig målgrupp för samtliga branscher, inte minst för kommuner och regioner. Att attrahera fler unga bidrar till att kommuner och regioner klarar kompetensförsörjningen i välfärden, men också för att utveckla nya och smarta arbetssätt, säger Agneta Jöhnk.

4 konkreta råd till arbetsgivare

De ungdomar som deltagit i studien ger arbetsgivare inom kommun och regioner fyra konkreta råd om hur man ska tänka för att attrahera fler unga till sina verksamheter:

  1. Berätta om jobben och lyfta fram en positiv bild. Unga vill ha meningsfulla och intressanta jobb. Sprid kunskap om välfärdens olika yrken och verksamheter, visa hur de gör skillnad och berätta hur man kan utvecklas.
  2. Öka synligheten och låt unga prova på jobben. Nyfikenheten på jobben i välfärden är stor och därför är det viktigt att synas – i sociala medier, i skolor och på mässor. Introducera unga tidigt för jobben genom praktik, feriejobb och annat.
  3. Marknadsför framtidens jobb. Den tekniska utvecklingen går snabbt, inte minst inom välfärden. Visa att unga är en viktig kugge för att fortsätta utveckla nya och smarta sätt att arbeta.
  4. Informera om goda framtidsutsikter och förmåner. Unga vill ha trygghet och bra arbetsvillkor. Fortsätt sprid att jobben i välfärden erbjuder precis det.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.