Unikt projekt kontrollerar högsta ledningens arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö Kommuner och regioner har länge brottats med höga sjuktal inom vård, skola och omsorg. Nu har Arbetsmiljöverket startat ett unikt projekt för att kontrollera att högsta ledningen styr och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet på ett effektivt sätt.

Unikt projekt kontrollerar högsta ledningens arbetsmiljöarbete
Förskolor i alla kommuner ska inspekteras. Foto: Stock Adobe.

De senaste åren har Arbetsmiljöverkets inspektioner visat på upprepade brister i arbetsmiljön, framförallt inom kvinnodominerade verksamheter som vård, skola och omsorg. Trots tillsynsaktiviteter och i vissa fall utdömda viten, bland annat för överbeläggningar på sjukhusen, har arbetsmiljöbristerna inte fått någon lösning.

Nu tar myndigheten därför till ett nytt grepp genom en styrd insats som riktar sig direkt till högsta ledningen i kommuner och regioner.

Heli Aarnipuro, projektledare Arbetsmiljöverket.
Heli Aarnipuro, nationell projektledare.

– Tidigare har våra tillsynsaktiviteter mest varit inriktade på förvaltningsnivå. Men med tanke på att ansvaret för systematiskt arbetsmiljöarbete ligger på högsta ledningen är det naturligt att också kontrollera att de styr och följer upp det som delegerats, säger Heli Aarnipuro, arbetsmiljöinspektör och nationell projektledare för insatsen.

Hållbart arbetsliv

Projektet, som startade vid årsskiftet, är en del av ett större projekt med titeln ”Ett hållbart arbetsliv”, där det yttersta målet är att få till en långsiktig lösning på arbetsmiljöbristerna i bland annat offentlig sektor.

– Ingen ska behöva bli utsliten i förtid. Syftet är att alla ska hålla ett helt arbetsliv, understryker Heli Aarnipuro.

Planen är att inspektera samtliga 290 kommuner och 20 regioner. I ett första skede besöks respektive kommun för genomgång av rutiner och system för arbetsmiljöarbetet med förtroendevalda och höga tjänstemän. Därefter ska även förskolor i varje kommun inspekteras för att se hur kommunens arbetsmiljöarbete fungerar i praktiken. De brister som upptäcks, till exempel höga bullernivåer eller hög arbetsbelastning, ska återkopplas till kommunledningen vid ett nytt inspektionsmöte.

– Det finns en koppling mellan de beslut som fattas i kommunledningen och arbetsmiljön i verksamheten. Om man skär ned på resurser till exempelvis förskolan är det viktigt att fundera över vilka effekter det får för arbetsmiljön, förklarar Heli Aarnipuro.

Inspektioner i regioner

I slutet av året inleds även arbetet med genomgångar och inspektioner på motsvarande sätt ute i regionerna, som kommer att löpa parallellt med arbetet på kommunnivå. Hela projektet kommer att pågå fram till nästa val hösten 2022.

– Syftet är att få till ett förebyggande arbetsmiljöarbete som genomsyrar hela verksamheten, inte bara de arbetsplatser som vi råkar inspektera. Kommuner och regioner har inte råd att förlora sin personal inom vård och omsorg på grund av sjukskrivningar. Det lönar sig med en god arbetsmiljö, säger Heli Aarnipuro.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.